Certifikácia Fairtrade a licenčná zmluva

Aby bola zaistená transparentnosť a dôveryhodnosť systému Fairtrade, je dodávateľský reťazec výrobkov Fairtrade dôsledne kontrolovaný. Pre výrobu alebo spracovanie fairtradových výrobkov, ako aj pre obchod s fairtradovými surovinami je nutná certifikácia Fairtrade, ktorú zaisťuje nezávislá spoločnosť Flocert so sídlom v Nemecku.

Podrobnosti k certifikácii Fairtrade nájdete nižšie.

Spoločnosti, ktoré chcú uvádzať na trh výrobky so známkou FAIRTRADE a/alebo s označením suroviny obchodovanej za Fairtrade podmienok (FSI) pod svojou vlastnou značkou, musia uzavrieť licenčnú zmluvu s Fairtrade International prostredníctvom Fairtrade Česko a Slovensko.

Podrobnosti o licenčnej zmluve nájdete nižšie.

CERTIFIKÁCIA FAIRTRADE

 • KTO POTREBUJE CERTIFIKÁCIU FAIRTRADE?
 • KTO NEPOTREBUJE CERTIFIKÁCIU FAIRTRADE?
 • AKÉ SÚ NÁKLADY NA CERTIFIKÁCIU?
 • ČO FLOCERT KONTROLUJE?
 • KEDY JE MOŽNÉ ZAČAŤ OBCHODOVAŤ?
 • AKO POŽIADAŤ O CERTIFIKÁCIU FAIRTRADE?

LICENČNÁ ZMLUVA FAIRTRADE

 • KTORÉ VÝROBKY MÔŽU NIESŤ ZNÁMKU FAIRTRADE?
 • ČO OBSAHUJE LICENČNÁ ZMLUVA?
 • AKO POŽIADAŤ O LICENČNÚ ZMLUVU?
 • AKÉ SÚ LICENČNÉ POPLATKY?
 • REGISTRÁCIA VÝROBKOV V SYSTÉME CONNECT
 • AKO SPRÁVNE POUŽÍVAŤ ZNÁMKU FAIRTRADE NA OBALE VÝROBKU?
 • AKO KOMUNIKOVAŤ O FAIRTRADE?

Kontakt:

Kristína Hajniková, obchod a marketing na Slovensku: kristina.hajnikova@fairtrade.sk
Gabriela Kozlová, vedúci oddelenia marketingu a obchodu: gabriela.kozlova@fairtrade.cz
Michaela Nová, koordinátorka licenčného riadenia: licence@fairtrade.cz