Ryža

Ryža je najdôležitejšou základnou potravinou na svete. Každý rok je vyprodukovaných a skonzumovaných takmer 400 miliónov ton ryže. Viac než miliarda ľudí, najmä drobných pestovateľov v krajinách globálneho Juhu, získava svoj príjem prevažne alebo výhradne z pestovania ryže.

Kúpou ryže so známkou FAIRTRADE® prispejete k zlepšeniu životných a pracovných podmienok drobných pestovateľov ryže.

Drobní pestovatelia ryže produkujú najdôležitejšiu potravinu na svete, im samotným napriek tomu pestovanie ryže nezaručuje, že budú mať čo jesť. Často sú nútení predať nielen prebytky, ale aj ryžu, ktorú potrebujú pre vlastnú spotrebu. Fairtrade ponúka možnosť riešenia.

ČASTÉ PROBLÉMY PRI PESTOVANÍ RYŽE

  • Drobní pestovatelia v krajinách globálneho Juhu sú často nútení väčšinu svojej úrody predať tak lacno, že nie sú pokryté ani ich výrobné náklady.
  • Lacná ryža z vyspelých krajín, ako sú USA alebo Japonsko, zaplavuje krajiny globálneho Juhu a konkuruje lokálne pestovanej ryži, ktorá sa predáva za vyššie ceny.
  • Vylepšené“ osivo a chemické hnojivá za predražené ceny ženú drobných pestovateľov do dlhovej pasce.

ČO PRINÁŠA FAIRTRADE

Fairtrade je komplexný koncept, ktorý ponúka drobným pestovateľom ryže perspektívu a zlepšuje ich životné podmienky.

  • ROZVOJ VĎAKA FAIRTRADOVÉMU PRÍPLATKU
  • BUDOVANIE PERSPEKTÍVY
  • ČLOVEK V STREDOBODE ZÁUJMU ŠTANDARDOV PRE OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA