Cukor

Drobní pestovatelia cukrovej trstiny v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike žijú často v chudobe a nemôžu pestovaním trstiny pokryť ani svoje výrobné náklady. Životné prostredie aj zdravie ľudí poškodzujú pesticídy. Poľnohospodárska politika EÚ v oblasti výroby cukru komplikuje cestu trstinového cukru na európsky trh.

Kúpou výrobkov s fairtradovým cukrom zvolíte najvyššiu kvalitu a zároveň významne prispejete k zlepšeniu životných a pracovných podmienok drobných pestovateľov cukrovej trstiny a ich rodín v krajinách globálneho Juhu a podporíte ochranu životného prostredia.

Cukor je jednou z najdôležitejších obchodných komodít na svete, napriek tomu drobní pestovatelia cukrovej trstiny v krajinách globálneho Juhu žijú a pracujú vo veľmi zlých podmienkach.

ČASTÉ PROBLÉMY PRI PESTOVANÍ CUKROVEJ TRSTINY

  • Drobní pestovatelia cukrovej trstiny často nemôžu pokryť ani svoje výrobné náklady, a preto žijú v chudobe.
  • Bežné používanie pesticídov pri pestovaní cukrovej trstiny poškodzuje zdravie človeka a životné prostredie.
  • Politika EÚ v oblasti výroby cukru zvýhodňuje európskych producentov cukru oproti drobným pestovateľom z Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky, ktorých živobytie závisí na pestovaní cukrovej trstiny. Nariadenie EÚ o trhu s cukrom, ktoré vstúpilo do platnosti v roku 2017, situáciu zhoršuje, a tak nemôže fungovať spravodlivá hospodárska súťaž.

ČO PRINÁŠA FAIRTRADE

Fairtrade je alternatívny prístup k tradičnému obchodu a koncept, ktorý otvára nové perspektívy drobným pestovateľom cukrovej trstiny v krajinách globálneho Juhu.

  • ZDRUŽOVANIE PESTOVATEĽOV V DRUŽSTVÁCH
  • FAIRTRADOVÝ PRÍPLATOK UMOŽŇUJE SOCIÁLNE, EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ PROJEKTY
  • OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA