Banány

Banány sú jednoznačne najobľúbenejším fairtradovým ovocím. Banánom sa darí v najmenej 240 pestovateľských organizáciách ležiacich v blízkosti rovníka na celej zemeguli. Výrobné podmienky sú však problematické, celosvetový konkurenčný boj vývozcov poškodzuje najslabší článok dodávateľského reťazca, teda pestovateľov.

Kúpou banánov a iného čerstvého ovocia so známkou FAIRTRADE® významne prispejete k zlepšeniu životných a pracovných podmienok zamestnancov na plantážach a drobných pestovateľov organizovaných v družstvách v krajinách globálneho Juhu.

Banány sú najčastejšie konzumované čerstvé ovocie na svete, ale nespravodlivé mzdy a zlé pracovné podmienky negatívne ovplyvňujú každodenný život zamestnancov na plantážach a drobných pestovateľov. Fairtrade je komplexný koncept, ktorý ponúka producentom banánov perspektívu.

ČASTÉ PROBLÉMY PRI PESTOVANÍ BANÁNOV

 • Banánový priemysel sa vyznačuje katastrofálnymi pracovnými podmienkami: pracovný čas až 15 hodín denne, mzdy hlboko pod úrovňou minimálnej mzdy,  neštandardné výpočty mzdy, nevyvážené stravovanie počas pracovného času a neplatené nadčasy nie sú ničím ojedinelým.
 • Chýbajú odborové práva: katastrofálne pracovné podmienky sú výsledkom nedostatku nezávislých odborov, ktoré sú na mnohých banánových plantážach zakázané.
 • Banány sú „svetovou pesticídovou jednotkou“: vývoz banánov je dobre známy nadmerným používaním chemických prostriedkov na hubenie škodcov, ktoré majú vážne dopady na zdravie a životné prostredie.
 • Drobní pestovatelia majú strach o svoju existenciu, pretože nie sú schopní čeliť  cenovému tlaku vývozcov, dovozcov a supermarketov. Budúcnosť drobných pestovateľov v konkurencii s obrovskými banánovými plantážami je neistá.

ČO PRINÁŠA FAIRTRADE

Fairtrade podporuje zamestnancov na banánových plantážach aj drobných pestovateľov banánov.

 • ZLEPŠENIE PRACOVNÝCH PODMIENOK NA PLANTÁŽACH
 • PRÁVO NA ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE
 • FAIRTRADOVÝ PRÍPLATOK PODPORUJE ZAMESTNANCOV NA BANÁNOVÝCH PLANTÁŽACH
 • OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
 • POSILNENIE DROBNÝCH PESTOVATEĽOV SPOLUPRÁCOU V DRUŽSTVÁCH
 • PRÍSTUP K PORADENSTVU
 • PODPORA DRUŽSTIEV DROBNÝCH PESTOVATEĽOV