O nás

Fairtrade Česko a Slovensko je nevládna nezisková organizácia, ktorá združuje organizácie a fyzické osoby zaoberajúce sa podporou myšlienky fair trade, teda spravodlivého obchodu.

Na Slovensku pôsobíme od roku 2014. V Českej republike pôsobíme od roku 2004, pôvodne pod názvom Asociácia pre fair trade, ktorá bola neskôr premenovaná na Fairtrade Česko a Slovensko.

Sme súčasťou Fairtrade International, riadnym členom World Fair Trade Organisation (WFTO, Svetová organizácia fair trade).

Všetci členovia Fairtrade ČS podpisujú etický kódex. Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie, ktoré sa schádza minimálne raz ročne a ktoré tvoria všetky členské organizácie. Valné zhromaždenie raz za dva roky volí členov správnej rady a poveruje ich strategickým riadením organizácie medzi stretnutiami valného zhromaždenia. Správna rada ďalej vyberá riaditeľa/riaditeľku organizácie, ktorý/-á má na starosti vedenie organizácie. Jednotlivé činnosti potom zaisťujú konkrétni zamestnanci, zamestnankyne a spolupracovníci Fairtrade ČS.

  • Náš tím
  • Naši členovia
  • Správna rada
  • Stanovy a stratégia
  • Bezpečné pracovné prostredie pre nás aj našich partnerov