O nás

Fairtrade Česko a Slovensko je nevládna nezisková organizácia, ktorá združuje organizácie a fyzické osoby zaoberajúce sa podporou myšlienky fair trade, teda spravodlivého obchodu.

Na Slovensku pôsobíme od roku 2014. V Českej republike pôsobíme od roku 2004, pôvodne pod názvom Asociácia pre fair trade, ktorá bola neskôr premenovaná na Fairtrade Česko a Slovensko.

Sme súčasťou Fairtrade International.

Všetci členovia Fairtrade ČS podpisujú etický kódex. Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie, ktoré sa schádza minimálne raz ročne a ktoré tvoria všetky členské organizácie. Valné zhromaždenie raz za dva roky volí členov správnej rady a poveruje ich strategickým riadením organizácie medzi stretnutiami valného zhromaždenia. Správna rada ďalej vyberá riaditeľa/riaditeľku organizácie, ktorý/-á má na starosti vedenie organizácie. Jednotlivé činnosti potom zaisťujú konkrétni zamestnanci, zamestnankyne a spolupracovníci Fairtrade ČS.

  • Náš tím
  • Naši členovia
  • Správna rada
  • Stanovy a stratégia
  • Bezpečné pracovné prostredie pre nás aj našich partnerov