Ako rozpoznať fairtradové výrobky

Za fairtradové považujeme buď také výrobky, ktoré sú označené certifikačnou známkou FAIRTRADE®, alebo výrobky (predovšetkým remeselné a textilný tovar), ktoré pochádzajú od členov Svetovej fairtradovej organizácie (WFTO), historicky staršej súčasti konceptu spravodlivého obchodu (fair trade).

Certifikačná známka FAIRTRADE®

Známka FAIRTRADE® označuje tovar, ktorý bol vyrobený v súlade so štandardmi Fairtrade International (www.fairtrade.net). Pri jeho produkcii tak boli v celom dodávateľskom reťazci dodržané určité sociálne, environmentálne aj ekonomické kritériá, na čo dohliada nezávislá audítorská spoločnosť FLOCERT. Prehľad výrobkov so známkou FAIRTRADE na českom a slovenskom trhu nájdete v katalógu TASTE.

Známka má niekoľko variantov. Klasická, vo farebnom vyhotovení modro-zelená známka označuje také výrobky, kde všetky suroviny výrobku, ktoré sú dostupné ako fairtradové, pochádzajú od certifikovaných výrobcov.

Okrem toho existujú špeciálne známky, napríklad pre bavlnu alebo pre zlato, a ďalej Fairtrade známky pre jednotlivé prísady zložených (kompozitných) produktov (napríklad cukor, kakao atď.) Podrobnejší prehľad nájdete tu.

Výrobky členov Svetovej fairtradovej organizácie (WFTO)

Za fairtradové výrobky považujeme okrem certifikovaných aj také, ktoré nie sú označené známkou FAIRTRADE®ale ide o výrobky, ktoré pochádzajú od členov Svetovej fairtradovej organizácie, anglicky World Fair Trade Organization(WFTO). To je medzinárodné združenie fairtradových subjektov zahrňujúce zhruba 330 členských organizácií vo viac než 70 krajinách sveta, od individuálnych dodávateľov a malých producentských organizácií až po veľké nadnárodné firmy s miliónovými obratmi. Dve tretiny všetkých členov WFTO pochádzajú z krajín globálneho Juhu.

Členské organizácie musia dodržiavať desať základných princípov (napríklad transparentnosť a zodpovednosť, platba zodpovedajúcej fairtradovej ceny, zákaz nútenej a detskej práce), a to im dáva právo používať známku WFTO. Pri výrobkoch, ktoré z technických dôvodov touto známkou označené byť nemôžu (napr. drobné remeselné výrobky), môžete členstvo výrobcu vo WFTO overiť tu. Medzi členov patria napríklad GEPA, El Puente alebo EZA.