Známka FAIRTRADE

Známka FAIRTRADE® označuje tovar, ktorý bol vyrobený v súlade so štandardmi Fairtrade. Pri jeho produkcii tak boli zachované prísne sociálne, environmentálne aj ekonomické kritériá.

Všetky nižšie uvedené logá zaisťujú družstvám drobných pestovateľov v krajinách globálneho Juhu dlhodobé obchodné vzťahy, stabilnú cenu a zlepšovanie životných podmienok. Pestovatelia, ale aj zamestnanci na plantážach získavajú aj sociálny príplatok, ktorý sa využíva na komunitné projekty. Štandardy certifikácie obsahujú aj kritériá týkajúce sa demokratickej správy družstiev, ochrany životného prostredia a bezpečných pracovných podmienok. Kontroly vykonáva certifikačná spoločnosť FLOCERT.

Produktová známka FAIRTRADE®

Známka FAIRTRADE® označuje tovar vyprodukovaný a obchodovaný v rámci systému Fairtrade: všetky suroviny výrobku, ktoré sú dostupné ako fairtradové, musia pochádzať od certifikovaných výrobcov. Táto známka označuje jednozložkové produkty (banány, káva a pod.), ktoré majú fyzicky dohľadateľný dodávateľský reťazec a nie je pri nich možné použiť tzv. hmotnostný pomer. (O dohľadateľnosti a hmotnostnom pomere sa dočítate viac na konci tohto textu.)

Pokiaľ ide o výrobok zložený (napríklad sušienky, čokoláda a pod.) a všetky suroviny tohto produktu pochádzajú od certifikovaných výrobcov, je známka FAIRTRADE® doplnená o šípku, ktorá odkazuje na ďalšie informácie uvedené na zadnej strane produktu. Takto sa označujú tiež výrobky, pri ktorých je použitý tzv. hmotnostný pomer.

Špeciálne známky FAIRTRADE®

Známka FAIRTRADE® pre bavlnu

sa používa pre surovú bavlnu, ktorá vznikla za podmienok certifikácie Fairtrade a má fyzicky dohľadateľný dodávateľský reťazec. Táto bavlna je vždy spracovávaná oddelene od nefairtradovej bavlny.

Známka FAIRTRADE® pre zlato

znamená, že použité zlato pochádza z certifikovaných zdrojov a má fyzicky dohľadateľný dodávateľský reťazec. Na konkrétnom produkte sa označenie objavuje vo forme puncu.

Známky FAIRTRADE® pre suroviny

Okrem klasickej známky FAIRTRADE® existujú ešte samostatné známky pre jednotlivé prísady zložených (kompozitných) produktov. Pre pestovateľov konkrétnych surovín sa nemení vôbec nič. Sú im zaručené všetky benefity systému Fairtrade, takisto kontrola prebieha úplne rovnakým spôsobom – prostredníctvom spoločnosti FLOCERT. Výrobky, pri ktorých je použitý tzv. hmotnostný pomer, sú opäť označené malou šípkou pri známke, ktorá odkazuje na ďalšie informácie uvedené na obale produktu.

Na niektorých produktoch sa môžete stretnúť aj so staršou a doteraz stále používanú podobou známky (Fairtrade Cocoa Program, Fairtrade Sugar Program atď.). Tá je postupne nahradzovaná novou známkou FAIRTRADE pre suroviny.

Známka FAIRTRADE pre suroviny znamená, že tá konkrétna prísada zloženého produktu, ktorej známka sa na obale objavuje, je obchodovaná v rámci systému Fairtrade. Príkladom môže byť napríklad fairtradové kakao v sušienkach alebo fairtradové ruže v kytici zloženej z viacerých druhov kvetín. V prípade známky pre suroviny pri bavlne to znamená, že vopred dohodnutá časť bavlny, ktorú používa pradiareň, pochádza z fairtradových zdrojov a má fyzicky dohľadateľný dodávateľský reťazec.

Rozdiel medzi klasickou známkou FAIRTRADE a známkou FAIRTRADE pre suroviny je teda v tom, že pri klasickej známke musia byť fairtradové všetky suroviny, ktoré sú všeobecne dostupné v systéme Fairtrade. V prípade známky pre suroviny sa certifikácia Fairtrade týka iba tej konkrétnej uvedenej suroviny. Takto môže systém Fairtrade podporovať zvyšovanie dopytu po fairtradových surovinách od drobných pestovateľov z krajín globálneho Juhu, spotrebiteľom je, naopak, ponúkaný širší sortiment fairtradového tovaru.

  • Fyzická dohľadateľnosť surovín
  • Hmotnostný pomer