Fairtrade a klimatická zmena

Pre milióny rodín pestovateľov a komunít na celom svete, najmä v krajinách Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky, sú dopady klimatickej zmeny každodennou realitou.

Vyššie teploty, sucho, záplavy, extrémne počasie, choroby plodín, erózia pôdy a kontaminácia morskej vody ohrozujú živobytie a potravinovú bezpečnosť. 80 % svetovej produkcie potravín pochádza z 500 miliónov malých fariem. Niektoré štúdie naznačujú, že zvýšenie teploty už o jeden stupeň by mohlo viesť k zníženiu výnosov hlavných obilnín o päť až desať percent.

Zmena klímy nie je spravodlivá. Často sú najviac postihnutí tí, ktorí majú najnižšiu uhlíkovú stopu. Nikto to nevie lepšie než pestovatelia, z ktorých niektorí už teraz bojujú so stratou pôdy, úrody a živobytia. Extrémne počasie a rastúce teploty už zasiahli produkciu hlavných fairtradových komodít vrátane kávy, kakaa a čaju.

Ako Fairtrade rieši zmenu klímy

Fairtrade pomáha pestovateľom zvýšiť odolnosť proti zmene klímy. Pestovatelia môžu fairtradový príplatok, teda peniaze navyše, ktoré získajú z predaja plodín a výrobkov s certifikáciou Fairtrade,  využiť na projekty, ako je výsadba stromov, zavlažovanie a diverzifikácia plodín, ktoré sú udržateľnejšie na miestnej úrovni, ale zároveň prispievajú ku globálnemu boju proti zmene klímy. Fairtradoví pestovatelia sami rozhodujú o tom, ako budú peniaze z príplatku použité, pretože práve oni najlepšie vedia, čo potrebujú, aby sa stali odolnejší. Africkí fairtradoví pestovatelia sa napríklad zúčastnia na Klimatickej akadémii, ktorou za štyri roky pôsobenia prešlo už 8 500 pestovateľov a 800 z nich sa zúčastnilo na kurzoch diverzifikácie plodín. To všetko je podporené klimatickým štandardom Fairtrade.

Pre pestovateľov kávy arabiky aktuálna situácia znamená nutnosť rýchlo sa na nové podmienky adaptovať. Ani súbor klimatických opatrení ich však nemusí chrániť pred výraznou stratou produkcie a oni budú nútení prejsť na pestovanie iných plodín. Túto situáciu musel riešiť aj Bladimir Pacheco z Kolumbie. Jeho časť pozemkov už nie je vhodná na pestovanie kávy. Nemôže svoju farmu presťahovať, chýbajú mu prostriedky aj znalosti, ako si so zmenou klímy poradiť. Našťastie je členom fairtradového družstva ASOSEYNEKUN, ktoré mu pomáha s vysádzaním nových plodín – kakaa a cukrovej trstiny: „Keď som pred 7 rokmi vstúpil do družstva, netušil som, že budem pestovať aj trstinu. V družstve mi pomohli nájsť alternatívu ku káve, aby sme sa ako rodina mohli uživiť, deti rásť a študovať. Je možné, že tu časom už nebude káva vôbec, ale my môžeme pestovať ďalšie produkty, ktoré nám vyriešia naše potreby.“

Ďalšie zdroje k problematike klimatickej zmeny:
Externé zdroje: