Čo je Fairtrade?

Fairtrade je obchod založený na partnerstve. Fairtrade je certifikácia tovaru, ktorý spĺňa určité sociálne, ekonomické a ekologické štandardy. Zmyslom tejto certifikácie je poskytnúť pestovateľom, zamestnancom a remeselníkom z krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky možnosť uživiť sa vlastnou prácou za dôstojných podmienok. Pestovatelia a zamestnanci dostávajú v rámci systému Fairtrade za svoje kakao alebo kávu výkupnú cenu, ktorá zodpovedá nákladom na pestovanie či výrobu a zároveň umožňuje dôstojné živobytie. Fairtrade znamená spravodlivejšie obchodné podmienky, dodržiavanie ľudských a pracovných práv a šetrnosť k životnému prostrediu. Medzi základné princípy Fairtrade patria:

  • výkupná cena zodpovedajúca nákladom udržateľnej produkcie a dôstojného živobytia
  • dlhodobé obchodné vzťahy
  • dodržiavanie dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (ILO)
  • zákaz nútenej a detskej práce
  • dlhodobo udržateľný rozvoj miestnych komunít
  • kontrolované využívanie pesticídov a ďalšej poľnohospodárskej chémie
  • zákaz využívania geneticky modifikovaných plodín
  • šetrnejší prístup k využívaniu prírodných zdrojov

Fairtradové suroviny pestujú predovšetkým drobní pestovatelia v krajinách globálneho Juhu. Ide o kávučaj, trstinový cukor, kakao, banány, ryžu a obilniny, korenie alebo tiež bavlnu či rezané kvetiny.

Pozrite sa na článok, ako spoznať fairtradové výrobky. Vyberať môžete výrobky so známkou FAIRTRADE na obale. V špecializovaných fairtradových obchodoch je možné kúpiť aj výrobky (predovšetkým remeselný a textilný tovar), ktoré známku FAIRTRADE nemajú. Také výrobky pochádzajú od členov Svetovej fairtradovej organizácie (WFTO), historicky staršej súčasti konceptu spravodlivého obchodu (fair trade).

  • Svetová fairtradová organizácia (WFTO)