Fairtradové hnutie a jeho dve hlavné cesty 

Svetová fairtradová organizácia (WFTO) a Fairtrade International (FI) sú dva systémy, ktoré spája snaha o podporu myšlienky spravodlivého obchodu, vyvíjali sa však odlišne a fungujú na čiastočne rozdielnych princípoch. Prečo sú oba dôležité a čo a akým spôsobom prinášajú pestovateľom a celému reťazcu, ukážeme okrem iného aj na konkrétnom príklade spoločnosti Grow.fairly.

Počiatky fairtradového hnutia musíme hľadať už v 40. rokoch 20. storočia, a to v Spojených štátoch. S myšlienkou rozvojovej spolupráce založenej na férovom a etickom obchodovaní vtedy prišli americké organizácie Ten Thousand Villages a SERRV. Ku koncu 50. rokov už v USA funguje prvý fairtradový obchod a v Európe sa myšlienke začína venovať britská nezisková organizácia Oxfam. Po nej sa pridáva aj holandský Fair Trade Original.

Rozvoj myšlienky spravodlivého obchodu prichádza počas 60. a 70. rokov, keď vzniká mnoho neziskových organizácií a sociálnych podnikov v Európe a USA, ale aj v krajinách Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky. Dôležitou udalosťou pre rozvoj fairtradového hnutia vo svete bola konferencia OSN o obchode a rozvoji v Novom Dillí v roku 1968. Práve tu prvýkrát nahlas zaznela myšlienka „Trade not Aid“, ktorá predstihovala nový prístup k rozvojovej spolupráci.

Až do začiatku 70. rokov sa fairtradové organizácie zameriavali predovšetkým na obchod s remeselnými výrobkami, ktoré predávali v takzvaných „world shops“, teda špecializovaných fairtradových obchodoch. Prvá fairtradová káva bola dovezená v roku 1973 do Holandska. S rozvojom hnutia prichádzala aj potreba väčšej spolupráce medzi jednotlivými organizáciami, a tak v roku 1987 založilo 11 najväčších fairtradových organizácií v Európe asociáciu EFTA (European Fair Trade Association). Obľúbenosť fairtradových výrobkov medzi spotrebiteľmi stúpala a vyústila do požiadavky na to, aby mohli byť fairtradové výrobky v predaji aj v bežných obchodoch, nielen v špecializovaných predajniach. Preto roku 1988 dochádza k vytvoreniu prvej jednotnej produktovej známky označujúcej fairtradové výrobky. Išlo o známku Max Havelaar v Holandsku. 

Tento moment bol prelomový v tom, že sa tým začína písať história dvoch hlavných smerov fairtradového hnutia a ide o prapočiatok rozdelenia na „fair trade“ a „Fairtrade“.

V roku 1989 totiž vzniká celosvetová asociácia fairtradových organizácií s názvom IFAT (International Federation of Alternative Trade). Dnes ju poznáme pod názvom Svetová fairtradová organizácia (WFTO). Svetová fairtradová organizácia sa stala nositeľkou tradície celosvetového fairtradového hnutia založeného na členskom princípe 100 % fairtradových organizácií. Paralelne s tým sa však vyvíjali jednotné označenia fairtradových výrobkov podľa vzoru holandského Max Havelaar pod ďalšími organizáciami a takto označené výrobky začali dobývať bežné obchody v Európe aj USA. To vyústilo do založenia celosvetovej asociácie týchto organizácií pod názvom Fairtrade Labelling Organizations (FLO, dnes Fairtrade International) v roku 1997.

Oba systémy, teda tak systém Svetovej fairtradovej organizácie, ako aj systém Fairtrade International, sa v ďalších rokoch vyvíjali svojou cestou. Treba však povedať, že oba systémy spolu vždy udržiavali dobrý vzťah a v určitých oblastiach spolupracovali. Spoločne ešte s EFTA tak napríklad v roku 2004 založili Fair Trade Advocacy Office v Bruseli, aby mohli aktívne ovplyvňovať politiku EÚ v prospech znevýhodnených pestovateľov a pracovníkov v krajinách Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky. Spoločne sa tiež zhodli na znení Medzinárodnej charty Fair Trade (2018), ktorá stanovuje spoločné princípy fairtradového hnutia, ktoré zastávajú obe organizácie.

Z dnešného pohľadu (rok 2023) tak vo svete existujú dva hlavné prúdy fairtradového hnutia. Ide o pestovateľov a obchodníkov združených vo Svetovej fairtradovej organizácii (WFTO) a potom systém certifikácie Fairtrade koordinovaný v rámci siete Fairtrade International, jej členov a pestovateľských sietí, ktorej súčasťou je aj Fairtrade Česko a Slovensko. 

Hlavným rozdielom medzi týmito dvoma prúdmi je to, že zatiaľ čo WFTO funguje na členskom princípe a všetci jej členovia (pestovatelia aj obchodníci) musia plne rešpektovať základné princípy fair trade (10 princípov a štandard pre overovanie ich naplňovania stanovený WFTO), Fairtrade International funguje na princípe certifikácie komodít, výrobcov a licencovania konkrétnych výrobkov. Inými slovami, do systému WFTO sa môže zapojiť len subjekt, ktorý vo všetkom svojom biznise rešpektuje a naplňuje pravidlá WFTO, pričom známku FAIRTRADE pre svoj výrobok môže získať ktokoľvek, kto pomocou nezávislej certifikácie doloží, že výrobok spĺňa všetky kritériá stanovené štandardmi Fairtrade International. 

Takto teda vznikli dva systémy a dva pojmy, ktoré ich označujú. I keď sa výrazy „fair trade“ a „Fairtrade“ často zamieňajú, každý má svoje špecifiká. Hlavné rozdiely pramenia z toho, ako a na aký účel systémy vznikli. Systém WFTO nadväzuje na dlhú históriu hnutia fair trade a zameriava sa na najširší sortiment výrobkov vrátane umeleckého a remeselného tovaru, ktorý sa často predáva v špecializovaných obchodoch a často pochádza aj od malých komunít lokálnych remeselníkov či pestovateľov. Oproti tomu systém certifikácie Fairtrade sa snaží fairtradové výrobky ponúknuť čo najširšiemu okruhu spotrebiteľov. Zameriava sa preto predovšetkým na veľké komodity typu káva, kakao, čaj, kvetiny a pod. Vďaka jednotnej certifikačnej známke sú tieto fairtradové výrobky jednoducho na rozoznanie aj v bežnej maloobchodnej sieti. Je tak možné dosahovať väčšie obraty fairtradového tovaru a zvyšovať pozitívny dopad na kvalitu života pestovateľov a pracujúcich v krajinách Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky. WFTO aj certifikácia Fairtrade majú spoločné to, že zlepšujú životy miliónov pestovateľov a remeselníkov v krajinách Latinskej Ameriky, Afriky a Ázie

Okrem vyššie uvedených dvoch systémov existuje vo svete mnoho ďalších iniciatív, ktoré sa spravodlivému obchodu snažia priblížiť. My vo Fairtrade Česko a Slovensko vítame akúkoľvek snahu o zlepšovanie životnej situácie pestovateľov a pracujúcich vo svete. Fairtradové systémy sú pre nás však len dva.

Studna vybudovaná z fairtradového příplatku v kakaovém družstvu ECAKOG, Pobřeží slonoviny

Rozhovor

Certifikácia WFTO je pre nás cesta, ako myšlienky fair trade efektívne premietať do každej oblasti nášho pôsobenia

Jednou zo spoločností, ktorá sa v rámci podpory spravodlivého obchodu (etického obchodu) nedávno rozhodla prejsť z certifikácie Fairtrade International pod systém Svetovej fairtradovej organizácie (WFTO), je slovenská spoločnosť GROW.fairly. O zapojení sme hovorili s Alojzom „Alim“ Macsai a Veronikou Macsai z vedenia spoločnosti GROW.fairly. 

Čo primárne stálo za vaším rozhodnutím pre certifikáciu WFTO?

V predošlých rokoch sme mali kvôli pražiarni kávy dobre zabehnutú spoluprácu s Fairtrade International, stali sme sa prvou a dlho jedinou fairtradovou certifikovanou pražiarňou kávy na Slovensku. V našom portfóliu hrajú stále väčšiu rolu makadámiové orechy a nedávno sme rozbehli aj produkciu kešu. V Keni sme sa v minulosti pokúšali na výkupe orechov spolupracovať s družstvami farmárov, čo bolo predpokladom pre certifikáciu Fairtrade International. Keďže sme si však potom vybudovali vlastnú sieť nákupných staníc, cez ktoré dokážeme orechy vykupovať férovým spôsobom priamo od jednotlivých drobných farmárov, družstvá sa pre nás stali zbytočným medzičlánkom a dospeli sme k záveru, že systém WFTO je pre nás vhodnejší. Pre nás je kľúčový priamy kontakt s jednotlivými drobnými pestovateľmi, čo nám certifikácia WFTO umožňuje. Pestovateľom poskytujeme napríklad školenia, sadenice makadámiových stromov a pre priamy obchodný vzťah s pestovateľmi sme vyvinuli aplikáciu na transparentné finančné transakcie v rámci systému M-Pesa. Z vlastnej skúsenosti vieme, že priamy obchodný vzťah s drobnými pestovateľmi je konkrétne pre naše aktivity v Keni nesmierne dôležitý. Certifikácia WFTO je pre nás zároveň cesta, ako myšlienky fair trade efektívne premietať do každej ďalšej oblasti nášho pôsobenia v Keni aj na Slovensku. 

Kde vidíte hlavné výhody certifikácie WFTO?

Pre spoločnosť našej veľkosti a nášho zamerania je zásadná otvorenosť systému. V rámci neustáleho zlepšovania chodu spoločnosti a organickému rastu smerom k tomu byť 100 % fair trade nám vyhovuje, že WFTO certifikuje celú spoločnosť a celý jej dodávateľský reťazec, nielen jednotlivé produkty. Desať princípov fair trade zodpovedá vízii, misii a nastaveniu našej spoločnosti. Popri tom nedávny rebranding a zmena názvu spoločnosti napríklad znamená aj zmenu obalov. V tomto ohľade poskytuje táto certifikácia voľnosť v tom, ako majú jednotlivé obaly vyzerať, a ak sú splnené podmienky na použitie loga WFTO, nie je nutné schvaľovať každý produkt a obal zvlášť, čo menšiu či strednú spoločnosť s viacerými produktmi v ponuke môže administratívne zaťažovať. Zatiaľ sme však na začiatku spolupráce, ktorá je nastavená tak, aby sme sa počas nasledujúcich rokov mohli postupne zlepšovať, aby férový a zodpovedný nebol len náš obchod či naše produkty z Afriky, ale každá jedna aktivita nášho podnikania.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov!

GROW.fairly ponúka čerstvo praženú kávu, chrumkavé oriešky, voňavý čaj a lahodnú čokoládu so zaručeným etickým a bio pôvodom. Okrem malej remeselnej pražiarne v bratislavskom Starom Meste prevádzkujú sociálne podniky v Keni a Etiópii. Do júna 2022 pôsobili pod názvom Samay.

150 67 Fairtradové hnutie a jeho dve hlavné cesty  2023-05-10