Africké fairtradové ruže majú nižší vplyv na životné prostredie než tie z európskych skleníkov

Svätý Valentín tradične zvyšuje predaje kvetín a prirodzene tiež oživuje debatu o tom, za akých podmienok sú rezané kvetiny predávané na našom trhu pestované a ako sa k nám dostávajú. „Fairtradové ruže z Kene majú podľa nedávno zverejnenej štúdie v porovnaní s ružami vypestovanými v Holandsku menší vplyv na životné prostredie, a to aj v prípade, že berieme do úvahy aj prepravu do Európy,“ hovorí riaditeľ neziskovej organizácie Fairtrade Česko a Slovensko Lubomír Kadaně. Celosvetovo sa ročne predá zhruba miliarda fairtradových kvetín. Na Slovensku to v roku 2022 bolo takmer 482 000 kusov, prevažne ruží, a to v reťazci Kaufland. 

Podľa čerstvej štúdie majú rezané ruže z Kene, či už sú do Európy prepravené letecky, alebo po mori, menší vplyv na životné prostredie, a to vo všetkých environmentálnych oblastiach vrátane nárokov na energiu, emisií skleníkových plynov a znečistenia vody. Táto nová štúdia nadväzuje na obdobné skúmanie z roku 2018

Pri holandských ružiach sú najvýznamnejšími faktormi kumulovaná spotreba energie (elektrina a spaľovanie zemného plynu) a emisie skleníkových plynov. K obom dochádza v súvislosti s osvetlením a vykurovaním skleníkov v Holandsku, čo v Keni nie je potrebné. Pri kenských ružiach prepravovaných loďou je kumulatívna spotreba energie 22-krát nižšia než pri konvenčných holandských ružiach a energetická stopa kenských ruží prepravovaných letecky je 6,4-krát nižšia než pri holandských ružiach. 

Pri kenských fairtradových ružiach má najväčší vplyv v oblasti emisií skleníkových plynov letecká preprava. Aj napriek tomu sú emisie skleníkových plynov vyprodukované prepravou fairtradových ruží letecky z Kene do Švajčiarska 2,9-krát nižšie než emisie holandských ruží. V prípade lodnej prepravy sú emisie pri kenských fairtradových ružiach dokonca 21-krát nižšie. 

K ďalším kľúčovým zisteniam patrí napríklad to, že kenským fairtradovým ružiam prepravovaným po mori sa v porovnaní s holandskými ružami darí lepšie v oblasti spotreby vody (o 65 % nižšia), pôdneho okysľovania (4,3-krát menší vplyv) a znečistenia sladkej vody (18-krát menší vplyv). Pri porovnaní vplyvov na stratu biodiverzity majú fairtradové ruže bez ohľadu na spôsob dopravy menší vplyv než holandské ruže, pričom ruže prepravované letecky majú menšiu stopu než ruže prepravované loďou, a to kvôli dlhšej pozemnej preprave nákladnými vozidlami z prístavov, ktoré sú od miesta predajov vzdialenejšie než letisko. Používanie pesticídov je jediný faktor, pri ktorých bol environmentálny vplyv kenských ruží vyšší než pri tých holandských.

„Samozrejme, ekologicky najšetrnejším riešením je stále nákup kvetín z lokálnych zdrojov. Kvetinárstiev a záhradníctiev, ktoré sa na šetrnú produkciu lokálnych kvetín špecializujú, je čím ďalej tým viac. Ak však chcete kúpiť rezanú kvetinu v čase, keď je u nás vegetačný pokoj, tak je fairtradová kvetina určite dobrou voľbou aj navzdory tomu, že musela byť do Európy dopravená letecky,” poznamenáva L. Kadaně a dodáva: „Za pozornosť stojí aj skutočnosť, že fairtradoví pestovatelia ročne vypestujú zhruba päť miliárd fairtradových kvetín. Pri splnení podmienok Fairtrade sa ich však predá len zhruba pätina. To je výzva hlavne pre nás, spotrebiteľov. Zodpovedným nákupom môžeme prispieť k zvýšeniu spotreby eticky a udržateľnejšie pestovaného alebo vyrábaného tovaru.“

Fairtradové kvetiny rečou faktov a čísel

Prvá fairtradová kvetina bola predaná v roku 2001 vo Švajčiarsku.

97 % všetkých fairtradových kvetín pochádza z východnej Afriky. Ďalšími pestovateľskými krajinami sú Ekvádor, El Salvador, Kostarika a Srí Lanka.

Na svete existuje aktuálne 76 certifikovaných fairtradových fariem, na ktorých pracuje vyše 71-tisíc ľudí. 

V Keni má fairtradovú certifikáciu 48 producentských organizácií pestujúcich kvetiny a tieto organizácie dohromady zamestnávajú viac než 38 000 pracovníkov. Dohromady ročne vyprodukujú asi 2,6 miliardy kusov kvetín.    

Kvetiny sú jedným z kľúčových fairtradových produktov a sú medzi spotrebiteľmi obľúbené obzvlášť v období každoročných sviatkov, ako je deň svätého Valentína. 

Podľa najnovších údajov sa každoročne predá okolo jednej miliardy fairtradových kvetín (hlavne v Nemecku, Veľkej Británii a vo Švajčiarsku). K dispozícii sú predovšetkým rezané ruže, ale v európskej ponuke sú aj ľalie, karafiáty alebo ďalšie kvetiny.

Pestovatelia kvetov si v roku 2022 zarobili viac než 7,5 milióna eur na fairtradovom príplatku, ktorý investujú do zlepšovania svojich životov a komunít. Peniaze boli využité na vzdelávanie, bývanie, mikropôžičky, opravy škôl, budovanie zdravotníckych zariadení, dopravné infraštruktúry a pod. 

Fairtradový príplatok, ktorý dovozca zaplatí navyše, je desať percent z vývoznej ceny a je určený priamo zamestnancom. O využití týchto peňazí rozhoduje nimi volený výbor.

Na Slovensku sa v roku 2022 predalo takmer 482 000 kusov rezaných fairtradových kvetín. Fairtradový príplatok, ktorý vďaka týmto predajom získali pestovatelia kvetov, bol 4 122 eur.

150 64 Africké fairtradové ruže majú nižší vplyv na životné prostredie než tie z európskych skleníkov 2024-02-12