Animovaný spot upozorňuje na to, že Fairtrade je súčasťou boja proti klimatickým zmenám

Klimatická zmena je zapríčinená predovšetkým spôsobom života ľudí v rozvinutých krajinách, najviac však dopadá na ľudí v rozvojových krajinách Afriky, Ázie a Južnej Ameriky, ktorí už beztak žijú v zložitých podmienkach a nenesú zásadný podiel na vzniku klimatickej krízy. Napríklad konkrétne kvôli suchu, záplavám a nepredvídateľným zmenám počasia je stále viac drobných pestovateľov nielen kávy nútených opúšťať svoje polia a migrovať. Jedným zo spôsobov, ako môžu pestovatelia bojovať s klimatickou zmenou a jej dopadmi, je aj zapojenie do Fairtrade. Práve na súvislosť Fairtrade a boja s klimatickou zmenou upozorňuje náš nový animovaný spot v slovenčine.

„Týmto videom chceme mieriť predovšetkým na divákov vo veku 15 až 35 rokov, ktorí sa zaujímajú o svet a vedia, čo je klimatická zmena. Chceme ich zábavnou formou informovať o prepojení Fairtrade s bojom s klimatickou zmenou,”  vysvetľuje Hana Malíková, riaditeľka Fairtrade Česko a Slovensko.

Animovaný spot sa zrodil v dielni brnenskej 60seconds. Ide o minútové video, ktoré vzniklo v rámci výzvy pre neziskovky. “Ďakujeme týmto za zaradenie medzi finalistov a konečnú zľavu na jeho výrobe. Za spolufinancovanie spotu zároveň patrí veľké vďaka nášmu projektovému partnerovi Na mysli, z.ú., ktorý realizuje projekt Hra o klímu financovaný z európskeho programu DEAR,” dopĺňa H. Malíková.

150 80 Animovaný spot upozorňuje na to, že Fairtrade je súčasťou boja proti klimatickým zmenám 2021-06-21