COP28: Organizácie Fair trade vyzývajú na prehodnotenie opatrení v oblasti klímy

Do konferencie OSN o zmene klímy COP28 v Spojených arabských emirátoch zostáva pár dní, a preto Fairtrade International, Fair Trade Advocacy Office (FTAO) a Svetová organizácia pre fair trade (WFTO) spoločne požadujú, aby boli splnené finančné záväzky na podporu krajín a komunít najviac ohrozených klimatickými rizikami.

„Zmenu klímy už nie je možné ignorovať, rovnako ako skutočnosť, že jej vplyvy sú nespravodlivé a nerovné,“ hovorí Sophie Aujeanová, riaditeľka globálnej advokácie Fairtrade International.

Hnutie spravodlivého obchodu podporuje niekoľko iniciatív, ktoré by prispeli k okamžitému zlepšeniu:

  • Uprednostňovať opatrenia, ktoré znižujú emisie skleníkových plynov a zároveň pomáhajú komunitám prispôsobiť sa.
  • Drobní pestovatelia musia mať prístup k finančným produktom a službám, ktoré sú prispôsobené ich potrebám, aby sa mohli lepšie prispôsobiť zmene klímy a prejsť na udržateľné poľnohospodárstvo. To zahŕňa flexibilné podmienky splácania pôžičiek, nižšie úrokové sadzby a zjednodušené postupy podávania žiadostí.
  • A napokon, fond pre krytie strát a škôd dohodnutý na COP27 nesmie uviaznuť v nekonečných diskusiách o tom, kto čo zaplatí. Krajiny, ktoré sú klimaticky najzraniteľnejšie, už teraz neúmerne trpia klimatickou katastrofou, ktorú nezavinili.

Zo spoločného vyhlásenia jasne vyplýva, že pre dosiahnutie skutočnej transformácie sa globálni lídri musia naliehavo zaoberať širšími súvislosťami a konkrétnymi spôsobmi, ako podporiť drobných pestovateľov, malé podniky a remeselníkov, aby prešli na postupy odolné proti zmene klímy.

Aktívna účasť miestnych zúčastnených strán – vrátane pestovateľov a ich komunít – je pre navrhovanie, určovanie priorít, zavádzanie a monitorovanie účinných klimatických nástrojov nevyhnutná. „Pestovatelia a komunity môžu najlepšie identifikovať konkrétne problémy a ich riešenie v ich mieste pôsobenia,“ vysvetľuje Juan-Pablo Solis, hlavný poradca pre klímu a životné prostredie vo Fairtrade International. „Odborné znalosti a tradičné vedomosti pestovateľov sú kľúčové – prechod na agroekológiu je však pre väčšinu pestovateľov nedostupný kvôli nespravodlivým trhovým cenám a nerovnováhe síl v dodávateľských reťazcoch.“

Celé spoločné vyhlásenie a trojstránkové zhrnutie si môžete stiahnuť tu.

150 69 COP28: Organizácie Fair trade vyzývajú na prehodnotenie opatrení v oblasti klímy 2023-11-29