Fairtrade Int. doplňuje štandard pre kakao o ďalšie kontroly ľudských práv a odlesňovania

V snahe prehĺbiť svoj dopad na pestovateľov a posilniť dodávateľské reťazce po celom svete aktualizovala organizácia Fairtrade International štandard pre kakao, ktorý sa po novom bude viac zameriavať na ľudské práva, boj proti odlesňovaniu, dohľadateľnosť a životné minimum. 

Najnovšie zmeny štandardu pre kakao, ktoré vstúpia do platnosti postupne počas nasledujúcich dvoch rokov, zvyšujú latku štandardu o ďalšie požiadavky týkajúce sa odlesňovania, náležitej starostlivosti o ľudské práva a životné prostredie (HREDD), dohľadateľnosti a transparentnosti. Aktualizácia tiež rozdeľuje zodpovednosť za dodržiavanie noriem medzi organizácie pestovateľov a komerčné subjekty. Mnohé z aktuálnych zmien sa zameriavajú na kakao z Afriky, Ázie a v niektorých prípadoch konkrétne z Pobrežia slonoviny a Ghany a ich cieľom je podporiť pestovateľov pri riešení prevencie detskej práce a odlesňovania v týchto oblastiach a tiež sa pripraviť na ďalšie očakávané zmeny, napríklad pripravované africké regionálne normy pre kakao a právne predpisy Európskej únie.

Pokiaľ ide napríklad o odlesňovanie, upravený štandard teraz okrem požiadaviek na plány prevencie a zmiernenie dopadov vyžaduje, aby organizácie producentov pre vlastnú potrebu zhromažďovali geolokačné mapy poľnohospodárskych fariem a aby informácie o prevencii zhromažďovali a hlásili Fairtrade. Okrem toho sa od pestovateľských organizácií požaduje, aby pre svojich členy pripravili osvetové kampane a uplatňovali výrobné postupy, ktoré majú pozitívny dopad na životné prostredie.

Nové požiadavky HREDD stavajú pestovateľov do roly partnerov v oblasti ľudských práv a životného prostredia a venujú zvláštnu pozornosť prevencii detskej práce pri pestovaní kakaa. V tomto ohľade aktualizovaná norma vyzýva na účinnejšie zavádzanie systémov monitorovania a nápravy. Do revidovaného štandardu sú zahrnutí aj námezdní pracovníci, ktorým sú teraz poskytované hmatateľné výhody a kladie sa na nich väčší dôraz vďaka požiadavke, aby s nimi boli uzavierané písomné zmluvy. V neposlednom rade sa aktualizácia zameriava na ľudské práva a vznáša tiež ďalšie požiadavky na rovnaké príležitosti pre ženy vrátane rovnakého prístupu ku školeniu.

Pokiaľ ide o dohľadateľnosť tovaru a transparentnosť, aktualizovaná norma teraz vyžaduje, aby výrobcovia zaviedli sledovanie produktov a jasnú dokumentáciu, čo umožní dohľadateľnosť „od prvej míle“. To im umožní mapovať farmy svojich členov a dohľadať, čo od jednotlivých farmárov nakupujú, čo je pre producentov kakaa stále dôležitejšie.

„Počas konzultačného procesu mnoho zúčastnených strán jasne požiadalo o ďalšiu podporu v otázkach ľudských práv,“ potvrdila Sam Dormerová, globálna produktová manažérka Fairtrade Foundation pre kakao. „Preto Fairtrade tiež oznamuje vytvorenie Fairtradového programu pre prevenciu a nápravu detskej a nútenej práce. Tento program bude poskytovať príspevky pestovateľom kakaa z Pobrežia slonoviny a Ghany, ktorí vykonávajú kvalitné preventívne a nápravné opatrenia, ktoré sú teraz vyžadované v rámci štandardu pre kakao.“

Sam Dormerová doplnila, že program sa začne s finančnými prostriedkami vo výške 450 000 eur z fairtradového programu a má potenciál sa rozrásť vďaka príspevkom komerčných subjektov a ďalších zúčastnených strán. 

—————————————————————————————————————————————-

Fairtradové štandardy sú preskúmavané a pravidelne aktualizované prostredníctvom inkluzívneho a konzultačného procesu, ktorý iniciuje a vedie oddelenie pre štandardy Fairtrade International za účasti kľúčových zúčastnených strán systému Fairtrade vrátane pestovateľov a o ktorého výsledkoch rozhoduje Výbor pre štandardy Fairtrade International.

Viac na https://fairtrade-slovensko.sk/fairtrade-2/standardy-fairtrade/

150 69 Fairtrade Int. doplňuje štandard pre kakao o ďalšie kontroly ľudských práv a odlesňovania 2023-01-10