Fairtrade International vyzýva krajiny skupiny G20, aby podporili pestovateľov v rozvojových krajinách a pomohli im v boji s ochorením COVID-19

Bratislava, 23. apríla 2020 – Podľa predpovedí OSN by mohlo vplyvom krízy spadnúť pod hranicu chudoby viac než pol miliardy ľudí. Fairtrade v priebehu tejto mimoriadnej situácie vyzýva krajiny skupiny G20, aby podporili pestovateľov z globálneho Juhu ekonomicky, ale aj podporou tamojších zdravotných systémov.

Narušenie globálnych dodávateľských reťazcov má priamy dopad aj na pestovateľov zapojených do systému Fairtrade. Celosvetové tržby za fairtradové produkty predstavujú ročne okolo 9 miliárd dolárov. Okrem straty tržieb hrozí pestovateľom v prípade, že poklesne dopyt po ich produkcii, aj strata takzvaného fairtradového príplatku, a to okolo 380 miliónov dolárov ročne.

Predstavitelia národných organizácií Fairtrade International z celého sveta napísali list predsedovi skupiny krajín G20, ktorým je kráľ a premiér Saudskej Arábie Salmán bin Abd al-Azíz. Žiadajú ho, aby vyzval lídrov krajín G20 na pomoc pri ochrane pestovateľov a robotníkov v rozvojových krajinách, ktorých najhoršie zasiahla kríza súvisiaca s ochorením covid-19.

Drobným pestovateľom vrátane tých fairtradových aj ľuďom pracujúcim na ich farmách, ktoré dodávajú potraviny a odevy globálnym dodávateľským reťazcom, hrozí vysoké riziko a úmrtnosť na ochorenie covid-19.

„Máme vážne obavy z dopadov vírusu na farmárov a robotníkov v celom rozvojovom svete vrátane tých, ktorí produkujú potraviny a ďalší tovar, na ktorom sú krajiny skupiny G20 závislé. Je nutné prísť urýchlene s humanitárnymi opatreniami na ochranu zdravia a životov ľudí a zároveň podporiť ekonomické opatrenia, aby neboli prerušené príjmy zaisťujúce ľuďom živobytie,“ hovorí Darío Soto Abril, výkonný riaditeľ Fairtrade International.

Podľa predpovedí Univerzity OSN by mohlo vplyvom tejto krízy spadnúť pod hranicu chudoby viac než pol miliardy ľudí. Farmári a robotníci, s ktorými Fairtrade spolupracuje, sú už dnes jednými z najchudobnejších ľudí žijúcich v komunitách so slabou alebo celkom chýbajúcou záchytnou sieťou, bez zodpovedajúcej zdravotnej starostlivosti a bezpečných zdrojov vody a dezinfekcie. Hrozí im preto hlad a podvýživa.

Organizácia varuje, že kríza narušuje globálne dodávateľské reťazce. Obmedzenia pohybu v importujúcich krajinách sú síce nevyhnutné pre zachovanie verejnej bezpečnosti, v dôsledku však spôsobujú rýchly a závažný pokles objednávok v niektorých dodávateľských reťazcoch. To vedie k vysokej miere prepúšťania zamestnancov a stratám príjmov v najohrozenejších skupinách. Pokiaľ týmto ľuďom nebude poskytnutá rýchla podpora, významne to zvýši mieru chudoby.

Napríklad v Keni už prišli o prácu desiatky tisíc robotníkov v kvetinárskom odvetví a neexistujú tu žiadne iné voľné pracovné miesta. Vzrastajú obavy, čo sa týka dlhodobej finančnej stability kvetinových fariem,“ hovorí Hana Malíková, riaditeľka Fairtrade Česko a Slovensko, a uvádza príklady ďalších problémov z krajín globálneho Juhu: „Podobná situácia je v Ekvádore, kde firmy kvôli nízkym tržbám poslali pracovníkov v kvetinárskom odvetví na nútenú dovolenku alebo neplatené voľno. Už aj tak nízke výkupné ceny čaju v Indii a na Srí Lanke sa kvôli nízkemu dopytu prepadli o takmer 40 %.

Celosvetové tržby za fairtradové produkty predstavujú ročne okolo 9 miliárd dolárov. Okrem straty tržieb hrozí pestovateľom v prípade, že poklesne dopyt po ich produkcii, aj strata takzvaného fairtradového príplatku, a to okolo 380 miliónov dolárov ročne. Aj v prípade, že sa dopyt po dovoze obnoví, samy krajiny globálneho Juhu už začali alebo pravdepodobne začnú obmedzovať pohyb ľudí a zavádzať ďalšie opatrenia, čo prehĺbi úbytok pracovných miest aj straty príjmov, pokiaľ nebude pestovateľom a robotníkom poskytnutá špeciálna pomoc.

„Apelujeme na lídrov krajín G20, aby na túto krízu v nízkopríjmových krajinách adekvátne zareagovali vo všetkých piatich oblastiach, kde je potrebné konať. Hnutie Fairtrade podporuje celkovo zhruba 10 miliónov ľudí a sme pripravení zapojiť sa ako partneri do aktivít, ktoré povedú k minimalizácii dopadu tejto krízy na najchudobnejšie a najohrozenejšie komunity na svete,“ hovorí Dario Soto Abril a dodáva: „Tým, že v priebehu tejto mimoriadnej situácie podporíme pestovateľov z globálneho Juhu ekonomicky, ale aj podporou tamojších zdravotných systémov, podporíme potravinovú bezpečnosť krajín G20 počas koronavírusovej kríze aj po nej. Zaistenie odolnosti a udržateľnosti globálnych dodávateľských reťazcov je teraz viac než kedykoľvek predtým spoločným záujmom tak pestovateľov z rozvojových krajín, ako aj skupiny G20.“

Fairtrade International navrhla päť oblastí, v ktorých by sa krajiny G20 mali angažovať, a to vrátane konkrétnych opatrení. Ide o ochranu zamestnania a živobytia, zaistenie ochranných pomôcok, posilnenie zdravotnej starostlivosti v krajinách globálneho Juhu, ale aj o širšie ekonomické opatrenia, ako je priama finančná pomoc zdravotníckym a sociálnym systémom týchto krajín alebo to, aby Medzinárodný menový fond vyčlenil na boj s následkami pandémie až 600 miliárd dolárov. Fairtrade International takisto navrhuje, aby bol chod narušenej globálnej ekonomiky postupne obnovovaný spravodlivým spôsobom, ktorý pretvorí dodávateľské reťazce. Nadviazanie stimulačných balíčkov na ciele udržateľnosti a obzvlášť na vybudovanie spravodlivých dodávateľských reťazcov, ktoré posilnia postavenie ľudí pomocou dôstojných príjmov, podporí podľa Fairtrade International odolnosť producentov a robotníkov voči budúcim krízam.

Päť akčných bodov Fairtrade tvorí:

1) Ochrana zamestnania a živobytia
 • Napriek tomu, že sú obmedzenie pohybu a ďalšie reštrikcie nevyhnutné pre ochranu verejného zdravia, zvyšujú významne riziko straty zamestnania alebo príjmov farmárov, pokiaľ im a ich pracovníkom nebude v tejto situácii poskytnutá podpora.
 • Mnohé nízkopríjmové krajiny, v ktorých Fairtrade pôsobí, majú slabú alebo neexistujúcu záchytnú sieť a strata príjmov tu má za následok prehĺbenie chudoby a hladovanie.
 • Vyzývame preto vlády krajín G20, aby spolupracovali s vládami v krajinách pôvodu aj s obchodníkmi a predajcami na zavedení nútených platených dovoleniek v rámci dodávateľských reťazcov, ktoré importujú potraviny a tovar z nízkopríjmových krajín, a zamerali sa hlavne na pestovateľov a robotníkov najviac ohrozených chudobou a hladom.
 • Programy nútených dovoleniek môžu byť zafinancované prostredníctvom kombinácie rôznych mechanizmov, napríklad:
  • darcovskou podporou Svetovej banky a rozvojových agentúr,
  • záväzkami predajcov a výrobcov zaslať platby vopred, uzavrieť predbežné zmluvy pre zaistenie dodávateľských reťazcov alebo poskytnúť splátkové prázdniny,
  • platobnými prázdninami pre platenie DPH a dane z príjmu pre robotníkov platiacich dane,
  • pôžičkami pre organizácie drobných producentov alebo záväzkami maloobchodníkov a výkupcov k predbežným zmluvám, splátkovými prázdninami pre výkupcov, ktorí odoberajú od producentov.
 • V niektorých prípadoch je potrebný aspoň minimálny počet pracovníkov na udržanie chodu farmy a na ochranu produktívnej základne a budúcich predajov producentov. Napríklad pre 44 kvetinových fariem, s ktorými organizácia Fairtrade spolupracuje v Keni, sú náklady na takéto udržanie v chode za 3 mesiace okolo 2,8 milióna eur.
 • Farmári a robotníci musia mať k dispozícii prinajmenšom adekvátne zásoby potravín a základného vybavenia. Napríklad poskytnutie dostatku potravín robotníkom na všetkých fairtradových kvetinových farmách v Keni by za 3 mesiace stálo 270 000 eur.
2) Osobné ochranné pomôcky
 • Tam, kde vlády nízkopríjmových krajín neodporúčajú obmedzenie pohybu na farmách a plantážach, musia byť pestovateľom a robotníkom poskytnuté adekvátne osobné ochranné pomôcky pre prevenciu a jednotliví farmári a robotníci musia dodržiavať dostatočnú vzdialenosť od ostatných.
 • Tam, kde je nevyhnutný minimálny počet pracovníkov na udržanie ekonomickej životaschopnosti fariem a plantáží, musia byť farmári a robotníci vybavení adekvátnymi osobnými ochrannými prostriedkami. Napríklad vybaviť takto 40 000 zamestnancov na fairtradových kvetinových farmách v Keni by stálo 5 miliónov eur.
 • Apelujeme na vlády krajín G20, aby spolupracovali s predajcami a výkupcami a pomohli zaistiť tieto osobné ochranné pomôcky a preškolenia.
3) Podpora posilnenia zdravotnej starostlivosti
 • Odhad vysokej školy Imperial College London uvádza, že v Ázii zomrie v dôsledku pandémie 900 000 ľudí, v Afrike 300 000 a v Latinskej Amerike a Karibiku 160 000 ľudí.
 • Rozvojovým krajinám by mala byť poskytnutá pomoc na posilnenie systému verejnej zdravotnej starostlivosti, a to vrátane opatrení na prevenciu tohto ochorenia a zamedzenie jeho šírenia.
 • Taká podpora by sa mala obzvlášť zamerať na ohrozené komunity vo vidieckych aj mestských oblastiach.
4) Širšie ekonomické opatrenia
 • Podporujeme spoločnú výzvu prezidentov, premiérov a medzinárodných nevládnych organizácií vrátane Oxfam a Save the Childern, aby skupina G20 koordinovala globálnu reakciu na krízu okolo ochorenia covid-19.
 • Podporujeme ich výzvu, aby bolo vyčlenených 150 miliárd dolárov na pomoc zdravotníctva, sociálnym záchytným sieťam a ďalším oblastiam v rozvojových krajinách a aby MMF vyčlenil 500 – 600 miliárd dolárov na mimoriadne opatrenia súvisiace s bojom proti pandémii a jej dôsledkom.
 • Ďalej podporujeme výzvu za zrušenie dlhov nízkopríjmových krajín, z ktorých mnohé sa spoliehajú na výnosy z exportu, ktoré však vzhľadom na túto krízu poklesli.
 • Aby sa zaistil kontinuálny tok produkcie z rozvojových krajín, naliehavo vyzývame krajiny G20, aby zachovali existujúce obchodné dohody s rozvojovými krajinami a podnikli kroky na zmiernenie narušenia obchodovania – vrátane prevencie skazenia potravín – spôsobeného uzatvorením hraníc a zdržaním vplyvom colných úkonov.
5) Udržateľnosť
 • I keď je ochrana zamestnania a životov z krátkodobého hľadiska tou najakútnejšou otázkou, žiadame naliehavo lídrov G20 k nájdeniu príležitostí pre vyššie uvedené investície, ktoré by globálnym dodávateľským reťazcom v oblasti potravín a ďalšieho tovaru pomohli k vybudovaniu udržateľnosti a k odolnosti voči klíme, a to v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a s iniciatívami, ako je Green New Deal EU.
 • Po skončení tohto nebývalého narušenia globálnej ekonomiky by sme mali jej chod začať obnovovať spravodlivým spôsobom, ktorý pretvorí dodávateľské reťazce. Pokiaľ nadviažeme stimulačné balíčky na ciele udržateľnosti a obzvlášť na vybudovanie spravodlivých dodávateľských reťazcov, ktoré posilnia postavenie ľudí pomocou dôstojných príjmov, podporíme odolnosť producentov a robotníkov voči budúcim krízam.
 • Odložená konferencia COP26 ku klimatickým zmenám bude kľúčovou príležitosťou k dohode o novom prístupe.

150 47 Fairtrade International vyzýva krajiny skupiny G20, aby podporili pestovateľov v rozvojových krajinách a pomohli im v boji s ochorením COVID-19 2021-03-08