Fairtradový príplatok dosiahol rekordnú výšku 222,8 milióna eur

Vďaka nárastu fairtradový príplatok pozitívne ovplyvňuje životy viac než dvoch miliónov pestovateľov a pracovníkov fairtradových družstiev. V roku 2022 sa podľa monitorovacej správy, ktorú vydala organizácia Fairtrade International, priblížil príplatok k sume 223 miliónov eur, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje 10 % nárast.

Drobné pestovateľské organizácie investovali 36 % príplatku do zlepšenia produkcie a pestovateľských postupov, napríklad do vybudovania spracovateľských závodov a skladov, ale aj do nákupu poľnohospodárskeho materiálu pre svojich členov. Ďalších 23 % šlo na finančné benefity pre farmárov, či už v podobe priamych hotovostných platieb na dorovnanie príjmov, alebo v podobe výhodných mikropôžičiek. Pracovníci plantáží s certifikáciou Fairtrade vyčlenili 75 % príplatku na sociálne investície, okrem iného do vzdelávania a bývania. Ďalších 15 % investovali do finančných benefitov pre pracovníkov fariem a ich rodiny.       

Monitorovacia správa prvýkrát obsahuje aj informácie o predajoch bioproduktov v šiestich najdôležitejších fairtradových kategóriách (okrem kvetín, ktoré nemajú kategóriu bio).

V roku 2022 tvorili ženy z celkového počtu fairtradových pestovateľov 21 %. Najviac sa ženy podieľali na pestovaní fairtradových obilnín (60 %), olejnatých semien a olejnatých plodov, ako sú olivy (41 %) a sušeného ovocia (35 %). Z celkového počtu fairtradových pracovníkov tvoria ženy 44 %. Najviac z nich pritom pracuje na farmách vyrábajúcich ovocné šťavy (74 %), ďalej na farmách pestujúcich kvetiny a rastliny (54 %) a čaj (52 %).

Ak si chcete prečítať celú monitorovaciu správu, nájdete ju tu.

150 64 Fairtradový príplatok dosiahol rekordnú výšku 222,8 milióna eur 2024-06-26