Kvôli rastúcemu ekonomickému a klimatickému tlaku na pestovateľov zvyšuje Fairtrade minimálnu cenu kávy

Kvôli silnejúcim dopadom klimatických zmien a rastúcej nestabilite svetovej ekonomiky organizácie Fairtrade zvyšuje minimálnu cenu kávy. Znamená to posilnenie ochrany drobných pestovateľov organizovaných vo fairtradových družstvách. Nová minimálna cena zvýši základnú výkupnú cenu o 19 % pri káve robusta a o 29 % pri káve arabica. Ide o prvé zvýšenie minimálnych výkupných cien fairtradovej kávy po dvanástich rokoch.

Fairtradová minimálna cena za prané zrná kávy typu arabica bude od 1. augusta 2023 po novom predstavovať 1,80 USD za libru, čo je o 40 centov viac. Káva arabica tvorí viac než 90 % všetkej predanej fairtradovej kávy. Pri prírodnej robuste sa cena zvýši o 19 centov na 1,20 dolára za libru. Aj príplatok za bio fairtradovú kávu bol zvýšený o tretinu, z 30 centov na 40 centov za libru. Viac než polovica fairtradových kávových zŕn predaných v roku 2021 mala tiež certifikáciu bio. Navýšenie minimálnej fairtradovej ceny, teda hodnoty, pod ktorú nesmie výkupná cena fairtradovej kávy klesnúť, poskytne pestovateľom významnú podporu v časoch výkyvov na trhu, pri boji s infláciou v ich domovských krajinách a pomôže im s dodatočnými nákladmi vyvolanými zmenami klímy. 

Navzdory nedávnemu prudkému nárastu svetových cien kávy bojujú pestovatelia kávy s infláciou, prudko rastúcimi výrobnými nákladmi a naopak, s poklesom úrody v dôsledku klimatických zmien. Mnohí pestovatelia kávy opúšťajú svoje farmy a hľadajú obživu inde. Mladí ľudia v komunitách, kde sa pestuje káva, dnes v jej pestovaní nevidia budúcnosť. Skutočnosť, že sa pestovatelia nemôžu pestovaním kávy uživiť, je pre toto odvetvie tragická a predstavuje riziko pre budúcnosť celosvetového kávového sektoru,“ uvádza Monika Firl,  manažérka pre kávu z Fairtrade International.

S novou minimálnou cenou ponúka Fairtrade pestovateľom kávy a ich družstvám cenovú záchrannú sieť, ktorá lepšie zodpovedá súčasnej neistej dobe, a pritom im necháva otvorené dvere, aby si zarobili viac, keď sú trhové ceny vyššie než nastavená fairtradová minimálna cena,“ pokračuje M. Firl.

Celosvetová sieť Fairtrade zahŕňa takmer 900 000 certifikovaných pestovateľov kávy vo viac než 650 pestovateľských organizáciách v 31 krajinách. Okrem podpory v podobe fairtradovej minimálnej ceny dostávajú certifikovaní fairtradoví pestovatelia aj fairtradový príplatok – dodatočné financie, ktoré investujú do projektov zameraných na zlepšenie produktivity a kvality, adaptáciu na klimatickú zmenu, budovanie infraštruktúry a základných komunitných služieb, ktoré sami pestovatelia a ich organizácie označia za prioritné. Od roku 2017 získali organizácie fairtradových pestovateľov kávy príplatok vo výške viac než 400 miliónov eur.

Pestovatelia kávy však aj naďalej čelia dramatickým výzvam. Podľa dostupných údajov produkujú drobní pestovatelia 60 % svetovej produkcie kávy, avšak takmer polovica z nich žije v chudobe, pričom takmer štvrtina z nich žije v extrémnej chudobe. A napriek tomu, že ceny kávy v roku 2022 boli relatívne vysoké, zisky z jej predaja sa nakoniec kvôli nízkym výkupným cenám nepodarilo dostať k samotným pestovateľom. Štúdie ukázali, že pestovateľom obvykle zostáva približne 1 % z maloobchodnej ceny kávy, čo pri šálke kávy za 4 USD predstavuje približne 0,04 USD na šálku. Zvýšenie minimálnej výkupnej ceny túto situáciu zlepší aspoň pre pestovateľov zapojených do systému Fairtrade.

Nad rámec povinných minimálnych fairtradových cien organizácia pre niektoré krajiny vypracovala aj referenčné ceny životného príjmu, ktoré udávajú, koľko by pestovatelia museli dostávať, aby si pri určitých parametroch mohli zo svojej kávy zarobiť na živobytie. Odberatelia sú vyzývaní, aby tieto ceny platili dobrovoľne a podporovali pestovateľov, aby v rámci ucelenej stratégie dosiahli pokrok smerom k životnému príjmu. Nová minimálna fairtradová cena a ekologický diferenciál dohromady dosiahli hodnoty ekvivalentné vývozným referenčným cenám životného príjmu v dvoch zo štyroch krajín pôvodu kávy, pre ktoré Fairtrade stanovil referenčné ceny: Kolumbia a Uganda, v oboch prípadoch pre organickú arabiku. Pri zvyšných dvoch regiónoch sa vďaka novej minimálnej fairtradovej cene a diferenciálu pre ekologickú produkciu zníži rozdiel oproti príslušným referenčným cenám životného minima o 45 % (indonézsky región Aceh), resp. 46 % (Honduras). Okrem toho, že pestovatelia dostanú zaplatené referenčné ceny, musia dosiahnuť aj ďalšie parametre, ktoré sú súčasťou výpočtu životného príjmu, ako je napríklad udržateľný výnos. 

Pre dosiahnutie novej minimálnej ceny vykonal Fairtrade analýzu výrobných nákladov a trojmesačný konzultačný proces s kľúčovými zúčastnenými stranami. Viac než 540 účastníkov – z ktorých 86 % tvorili pestovatelia – zo 40 krajín poskytlo zásadné podnety, ktoré nakoniec vyústili do návrhu pre Výbor pre fairtradové štandardy a rozhodnutie zvýšiť minimálnu cenu.Budúcnosť kávy je taká, že spravodlivé ceny budú normou. Nie je prijateľné, aby pestovatelia kávy naďalej dotovali mnohomiliardový kávový priemysel a zároveň na seba brali ťažkú prácu súvisiacu s udržateľným prechodom,“zdôrazňuje Monika Firl. 

150 65 Kvôli rastúcemu ekonomickému a klimatickému tlaku na pestovateľov zvyšuje Fairtrade minimálnu cenu kávy 2023-03-31