MDŽ: Fairtrade prispieva k lepšiemu postaveniu žien okrem iného vzdelávaním

Bratislava 7. marca – Jedným z cieľov systému Fairtrade je okrem spravodlivej odmeny za prácu a zákazu detskej práce posilňovanie postavenia žien. Medzinárodný deň žien je dôležitou pripomienkou potreby rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami. Preto aj Fairtrade upozorňuje na to, že ženy by mali mať spravodlivý podiel na rozhodovaní v komunitách, kde žijú. 

„Ako pálčivý problém sa to často ukazuje práve v poľnohospodárskych regiónoch krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky, kde pretrváva tradičné rozdelenie rolí. Ženy tu dostávajú za prácu menej peňazí než muži a niekde dokonca ani nemôžu vlastniť pôdu alebo oficiálne získať pôžičku,“ vysvetľuje Luboš Kadaně, riaditeľ Fairtrade Česko a Slovensko.  

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo odhaduje, že odstránenie rozdielov medzi mužmi a ženami v oblasti poľnohospodárstva by znížilo počet podvyživených ľudí až o 150 miliónov a mohlo by zvýšiť poľnohospodársku produkciu v krajinách Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky až o štyri percentá.

Fairtrade preto usiluje o posilňovanie pozície žien vo fairtradových družstvách. „Jednou z fungujúcich ciest je vzdelávanie, ako ukazujú konkrétne príklady z fairtradových družstiev naprieč kontinentmi. Zmysel má najmä rozvíjanie schopností, ktoré sú potrebné vo vedúcich pozíciách, napríklad v oblasti správy financií, riadenia ľudí alebo vyjednávacích schopností,“ hovorí Lubomír Kadaně, riaditeľ Fairtrade Česko a Slovensko. 

Viditeľným výsledkom týchto snáh je nielen rastúci počet žien v role manažérok alebo vedúcich pracovníčok, či už vo fairtradových družstvách alebo na fairtradových plantážach, ale taktiež vznik čisto ženských pestovateľských organizácií. Jednou z nich je napríklad značka kávy Angelique´s Finest s certifikáciou Fairtrade, ktorú pestujú a spracúvajú výhradne ženy. Kávu pestuje 2 852 rwandských farmárok, ktoré sú členkami šiestich družstiev. Tým, že ženy prevzali okrem pestovania kávy aj jej spracovanie, zarábajú o 55 % viac za kilogram predanej kávy, než keby predávali nespracovanú zelenú kávu. Jednou zo žien, ktoré z toho budú mať prospech, je Niragire Serapia. „Angelique’s Finest je pre mňa riešením. Poskytuje mi peniaze na zaplatenie školného pre deti, na zdravotné poistenie, na nákup oblečenia a na to, aby som mohla riešiť problémy svojej rodiny,“ hovorí päťdesiatštyriročná matka troch detí, ktorá si vďaka peniazom navyše a fairtradovému príplatku mohla napríklad postaviť vlastný dom. 

Herminda Serrano de Balaguera

Podobné čisto ženské projekty vznikajú aj inde. „S podporou Fairtrade sa nám podarilo uviesť na trh vlastnú značku kávy, ktorej špecialitou je to, že pochádza výlučne od pestovateliek. Káva preto nesie označenie „Café de Mujeres“, káva (od) žien,“ vysvetľuje Herminda Serrano de Balaguera, sedemdesiatpäťročná pestovateľka kávy z mesta Santa Marta v kolumbijskej oblasti Magdalena. 

Navzdory snahám Fairtrade tvoria dnes ženy iba 15 % členstva 656 fairtradových družstiev zameraných na pestovanie kávy. Štandardy Fairtrade preto obsahujú prísne požiadavky na rovnosť žien a mužov a ich cieľom je umožniť rovnocenné príležitosti a prístup k výhodám Fairtrade väčšiemu počtu žien a dievčat.

150 100 MDŽ: Fairtrade prispieva k lepšiemu postaveniu žien okrem iného vzdelávaním 2022-03-07