Meniaci sa svet a pestovatelia: rok 2022 v systéme Fairtrade

V meniacom sa svete sa musia prispôsobiť pestovatelia, pracovníci, firmy, vlády aj občania – opisuje nová výročná správa Fairtrade International za rok 2022. Od novej európskej legislatívy, ktorej cieľom je lepšie chrániť ľudské práva a životné prostredie, cez poľnohospodárske postupy, ktoré zvyšujú odolnosť proti zmenám klímy, diverzifikáciu nových produktov a pestovanie na nových trhoch až po lepšie využívanie technológií – Fairtrade stojí po boku vyše dvoch miliónov pestovateľov, ktorí sa snažia preplávať dnešnými zmenami a nájsť spravodlivejšie riešenia.

V roku 2022 sme zaznamenali významný pokrok v oblasti ľudských práv či opatrení v oblasti klímy, udržateľného poľnohospodárstva. Táto správa zdôrazňuje mnoho úspechov, ale máme pred sebou ešte dlhú cestu a sami to nezvládneme. Radi by sme ocenili našich obchodných a rozvojových partnerov a poďakovali sa im za ich trvalú silnú podporu. Fairtrade je zodpovednosťou nás všetkých,“ opisujú Sandra Uwera Murasa, globálna výkonná riaditeľka, a Melissa Duncan, výkonná riaditeľka Fairtrade International, vo výročnej správe Fairtrade International za rok 2022.

Celá správa tu

Náš výber zaujímavostí: 

  • Desaťročná štúdia zistila, že navzdory globálnym výzvam sa Fairtrade darí rozvíjať.Napríklad pestovatelia banánov v Peru zvýšili svoj podiel na ochrane životného prostredia, zlepšili kvalitu pôdy, zaviedli ekologické postupy a znížili množstvo odpadu. Prehľad 151 štúdií ukázal, že Fairtrade prináša výraznú alebo čiastočnú zmenu v 84 % oblastí, ktoré sa usilujeme zlepšiť. (str. 4 ods. 6)
  • V novembri sa v Šarm aš-Šajchu konala konferencia OSN o klíme COP27 – a Fairtrade bol opäť pri tom, aby zdôraznil, že zmena klímy ohrozuje nielen pestovateľov, ale aj samotnú existenciu potravín na našej planéte. Bolo inšpirujúce vidieť, ako pestovateľ fairtradových kokosových orechov Pablito Aquino, ktorý prežil tri veľké tajfúny na Filipínach, povedal na konferencii COP: My pestovatelia sme odhodlaní bojovať proti tejto klimatickej kríze!“ (str. 4 ods. 7)
  • FAIRTRADE je stále najuznávanejšia a najdôveryhodnejšia známka udržateľnosti na svete. (str. 5)
  • Približne 80 % všetkých certifikovaných fairtradových pestovateľských organizácií (vyše 1 500) prijíma opatrenia na zvýšenie odolnosti proti klimatickej zmene, čo predstavuje trojnásobný nárast oproti roku 2021. (str. 10)
  • Vyše 3 300 pestovateľov z deviatich krajín dostalo núdzovú finančnú pomoc prostredníctvom Fondu pre klímu, ktorý spravuje CLAC, sieť fairtradových pestovateľov v Latinskej Amerike.  (str. 10)
  • Vyše 100 fairtradových organizácií v 20 krajinách v rámci Latinskej Ameriky vysadilo vyše 300 000 stromov.  (str. 10)
  • Posilnili sme náš záväzok v oblasti ľudských práv a životného prostredia due diligence (HREDD). Zahrnuli sme požiadavky HREDD do nového aktualizovaného fairtradového štandardu pre kakao, ktorý bol tiež doplnený o nové požiadavky, čo sa týka odlesňovania a dôstojného príjmu.  (str. 11)

150 71 Meniaci sa svet a pestovatelia: rok 2022 v systéme Fairtrade 2023-08-21