Minimálna výkupná cena a fairtradový príplatok

Certifikácia Fairtrade ponúka pestovateľom v krajinách Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky dve hlavné výhody: minimálnu výkupnú cenu a fairtradový príplatok. Pozrime sa, ako fungujú v praxi a v akej výške sa aktuálne pohybujú.

Minimálna výkupná cena (Fairtrade minimum price)

Garantovaná minimálna výkupná cena slúži ako záchranná sieť, obzvlášť v dobách, kedy ceny kávy na burze klesajú na veľmi nízku úroveň. Vďaka garancii fairtradovej minimálnej výkupnej ceny dostanú pestovatelia za svoje plodiny takú výkupnú cenu, ktorá pokrýva ich výrobné náklady a zároveň im umožňuje viesť dôstojný život. V bežnom spôsobe predaja sú pestovatelia závislí na sieti miestnych výkupcov, ktorým v Latinskej Amerike hovoria kojoti (coyotes). „Predtým sme museli predávať kávu kojotom. Tí zneužívali situáciu a vykupovali kávu za veľmi nízku cenu. Začali sme sa preto organizovať a založili pestovateľské družstvo, aby sme získali za našu kávu trošku lepšiu cenu. Vďaka Fairtrade sme sa oslobodili od systému výkupcov,“ vysvetľuje Juan Gonzales Hidalgo z mexického družstva ISMAM.

Pestovatelia vo fairtradových družstvách dostávajú zaplatené od certifikovaného obchodníka. Ten im za kávu musí zaplatiť minimálne takú výkupnú cenu, ktorú stanovuje v štandardoch medzinárodná nezisková organizácia Fairtrade International. Cena je stanovená pre každú komoditu zvlášť, napríklad pri pranej káve arabika činí 1,80 dolára za libru (tj 0,454 kg), pri kakau 2,40 dolára za kilo (k 1. 8. 2023). Prehľad aktuálnych výkupných cien pre ďalšie komodity je možné jednoducho nájsť na webe Fairtrade International.

Pokiaľ je na svetovom trhu cena vyššia ako tá stanovená fairtradová, potom musí dostať družstvo automaticky aspoň túto vyššiu trhovú cenu. K tomu dochádza najčastejšie pri celosvetovo významnom úbytku úrody, napríklad z dôvodu sucha, mrazu alebo napadnutia kávy chorobami.

„Vďaka certifikácii Fairtrade dostávame vyššie výkupné ceny a máme istotu odbytu, certifikovaní obchodníci od nás odoberajú kávu,“ vypovedal počas reportážnej cesty v roku 2014 v družstevnom sklade guatemalský pestovateľ Marcos Leonel Viatoro Martinez.

Pre pestovateľov predstavuje minimálna výkupná cena uistenie, že sa aj pri poklese ceny kávy na burze svojou prácou uživia, môžu si tak lepšie plánovať svoje hospodárenie a investície napr. do nákupu techniky, sadeníc alebo hnojív.

Výkupné ceny sa tu rýchlo menia a milióny drobných poľnohospodárov pestujúcich kávu na to nemajú vplyv. Rovnako ako guatemalský pestovateľ kávy Ursulo Gano Lopez (na snímke). Cena komoditnej kávy je určovaná na dvoch hlavných svetových burzách, pre kávu arabika je Intercontinental Exchange v New Yorku a pre kávu robusta je London Stock Exchange. Obchoduje sa najčastejšie cez tzv. futures contract, teda zmluvy na budúce dodávky. Zajednáva sa množstvo, cena a dátum dodania kávy ešte predtým, než sa káva vôbec vypestuje. Pre predávajúcich to znamená zabezpečenie odbytu a pre nakupujúcich ochranu pred výkyvmi cien. Aktuálnu cenu kávy môžete sledovať napríklad na stránke Financial Times.

Fairtradový príplatok (Fairtrade Premium)

Druhou veľkou výhodou pre pestovateľov je využívanie fairtradového príplatku. Ide o bonusové prostriedky, ktoré musí certifikovaný obchodník pestovateľskému družstvu zaplatiť nad rámec výkupných cien.

Fairtradový príplatok získava celé družstvo a jednotliví členovia (zapojení pestovatelia) o využití týchto prostriedkov sami rozhodujú na pravidelných členských schôdzach. Vďaka tomu má fairtradový príplatok významnú demokratickú a samosprávnu funkciu.

Výška fairtradového príplatku sa líši podľa komodity. K 1. 8. 2023 u pranej arabiky predstavovala 1,80 dolára za libru kávy alebo 2,40 dolára za kilo kakaa. Pestovateľské družstvá investujú tieto prostriedky väčšinou do zvyšovania produktivity pestovania – v prípade kávy majú pestovatelia povinnosť investovať 25 % príplatku do zvyšovania kvality produkcie – a do komunitných sociálnych alebo vzdelávacích projektov. V roku 2021 takto pestovatelia a pestovateľky rozhodovali o 190 miliónoch €, ktoré slúžia na rozvoj pestovateľských komunít. Zo slovenského trhu to bola suma 720 241€.

V Peru sme sa o využívaní fairtradového príplatku rozprávali s predsedom peruánskeho družstva Naranjillo. Rolando Herrera Ramirez nám vysvetľoval priority družstva: „V Naranjillo nakladáme s prémiou ako s investíciou, neutrácame ju, postavili sme za ňu spracovateľňu na kakao a kávu, organizujeme vzdelávacie kurzy.“ Z fairtradového príplatku svojim členom zaisťujú podporu vzdelávania, prevádzkujú úmrtný fond, prispievajú na lekársku starostlivosť a vyplácajú dôchodok.

V Pobreží Slonoviny nám o fairtradovom príplatku rozprávala v decembri 2019 pani Kouma Elise (na obrázku), riaditeľka družstva SCOOPRADI: “Certifikovaní Fairtrade sme od roku 2010. Po každom zbere, keď dostaneme príplatok, na zhromaždení sekcie zozbierame potreby pestovateľov. A potom podľa potreby, budujeme školy, škôlky, ubytovanie pre zdravotníkov či učiteľov, staviame vylepšené studne a pomáhame pestovateľom, ich rodinám, vzdelávať svoje deti.”

Diarassouba Adam je riaditeľom družstva ECAKOG. Ich využívanie príplatkov sa zameriava na zvyšovanie produkcie a podporu vzdelávania: “Vďaka fairtradovému príplatku sme mohli rozšíriť našu kanceláriu, tiež sme kúpili 36 motoriek na zjednodušenie presunu našich technikov, a tiež sme zakúpili desiatku traktorov, aby sme zjednodušili zber kakaa. Rozdali sme aj balíčky školských potrieb 200 deťom pestovateľov a 80 rodičom školákov sme dali školské pôžičky.”

Práve využívanie technikov prináša pestovateľom veľké výhody. Títo odborníci na pestovanie obchádzajú na motorkách zapojených farmárov a radia im s pestovaním. „Každý deň navštívim až 9 pestovateľov. Pozriem sa, ako pracujú na poli a poradím im. Ukazujem, ako treba prerezávať, ako môžu zvýšiť svoju produkciu,“ opisuje svoju prácu Kouasi Yoboue Narcis z Pobrežia Slonoviny. Vďaka radám technikov sú pestovatelia schopní zdvojnásobiť svoju produkciu a zvýšiť tak príjem domácnosti na dvojnásobok.

Podstatná časť fairtradového príplatku plynie podľa rozhodnutia členov družstva do rôznych vzdelávacích a sociálnych projektov. Z fairtradového príplatku sú stavané cesty, studne, školy, financované štipendiá alebo zabezpečovaná lekárska starostlivosť.

Stanislav Komínek

Fairtrade Česko a Slovensko

150 100 Minimálna výkupná cena a fairtradový príplatok 2023-04-05