Na svetový deň pre fair trade vyjadrilo 800 ľudí na 17 miestach Slovenska svoju túžbu, aby sa skoncovalo s detskou prácou

14. máj bol Svetový deň pre fair trade a pri tejto príležitosti sa na 17 miestach Slovenska uskutočnili Férové rána, komunitné stretnutia na podporu pestovateľov. Ľudia komunitnou akciou a piknikom z fairtradových alebo lokálnych surovín dali najavo záujem o životy ľudí, ktorí pestujú naše potraviny. Tohtoročný ročník bol zameraný na podmienky pestovania kakaa v Západnej Afrike a upozorňoval na problematiku detskej práce. Spolu 800 ľudí svojou účasťou ukázalo, že chcú svet, kde pestovatelia za svoje kakao dostávajú spravodlivo zaplatené, svet bez detskej práce a výrubu dažďových pralesov.

„Po dvoch covidových rokoch mohli ľudia konečne osláviť Svetový deň spravodlivého obchodu v podobe komunitnej akcie. Akcie organizovali v rôznych miestach dobrovoľníci a podporovatelia Fairtrade. Organizátori pozvali ľudí z okolia na férový piknik a spojili ho s rozmanitými aktivitami, napríklad v Bratislave sa na jednom mieste išlo na výlet, v Žiari nad Hronom sa cvičila jóga, v Banskej Štiavnici si ľudia mohli vyskúšať pečenie z férových surovín, v Červeníku sa tancovalo, v Novej Dubnici otvorili výstavu, mali koncert a išli na výlet. Na každej akcii sa účastníci rozprávali o spravodlivom obchode a o produktoch, ktoré sú etické. Témou tohtoročného Férového rána bola detská práca v Západnej Afrike. Spoločnou fotografiou vyjadrili účastníci túžbu, aby sa skoncovalo s detskou prácou na kakaových plantážach. Akcia si našla miesto aj v niektorých školách, kde sa športovalo a premietal sa dokumentárny film o podmienkach pri pestovaní kakaa. Svetový deň pre fair trade si pripomenulo či už priamo, alebo v nadväzných aktivitách v zapojených školách cez 800 ľudí,“ opisuje koordinátor akcie Lukáš Bulko z organizácie Fairtrade Česko a Slovensko. 

“Podarila sa milá akcia – fair trade raňajky, kde sme si porozprávali, ako je dôležité podporovať produkty nesúce túto ochrannú značku. Garantuje prírode blízke hospodárenie, sociálny rozvoj komunít a družstiev, venujúce sa pestovaniu kávy, čokolády, banánov, cukru atď. Zamedzuje zneužívaniu detskej práce, naopak podporuje vzdelávanie detí, Pri tejto príležitosti sme premietali aj film v Tieni kakaovníka v troch triedach ZŠ v Spišskom Hrhove. Žiakov to zaujalo a pre nich novú tému prijali a veríme, že budú myslieť na ľudí, ktorí nám tieto dobroty zbierajú, pripravujú a distribuujú,” napísala Soňa Lesňáková z Levoče.

World Fair Trade Organization vyhlásila druhú májovú sobotu za Svetový deň spravodlivého obchodu (World Fair Trade Day). V tento deň oslavujeme spravodlivý obchod, ktorý stavia ľudí a planétu na prvé miesto. Tohtoročný ročník jeho oslavy v podobe Férového rána bol zameraný na podmienky pestovania kakaa v západnej Afrike a upozorňoval na problematiku detskej práce. Väčšina dnes vyrobenej čokolády stále začína detskou prácou. Na celom svete je podľa Medzinárodnej organizácie práce nútených pracovať 152 miliónov detí, z toho 71 % pracuje v poľnohospodárstve. V Afrike je obeťou detskej práce každé piate dieťa, teda 72 miliónov chlapcov a dievčat. Pestovanie kakaa tiež zásadne prispieva k výrubu pôvodných dažďových pralesov. Narastajúca produkcia kakaa v západnej Afrike nie je spôsobená vyššími výnosmi, ale rozširovaním pestovateľských plôch. V Pobreží Slonoviny sa v roku 1990 pestovalo kakao na 1,6 milióna hektárov, v roku 2017 už na 4,1 milióna hektárov, krajina tak prišla od 60. rokov minulého storočia o 80 % pôvodného dažďového pralesa. Predovšetkým kvôli zakladaniu nových plantáží sú dažďové pralesy teraz len na 4% územia. Ľudia v Ghane a Pobreží Slonoviny vypestujú 60 percent všetkého kakaa vo svete, napriek tomu žijú v chudobe a na pestovanie musia využívať tú najlacnejšiu pracovnú silu – deti. Túto situáciu pestovatelia zvládajú lepšie vďaka zapojeniu do systému Fairtrade. Tu za svoje kakao dostávajú lepšie zaplatené, pestujú šetrne k životnému prostrediu a deti môžu posielať do školy. 

“Žijeme v globálne prepojenom svete a preto sa potrebujeme postaviť za práva ľudí a prírody z častí sveta, ktoré sú nám zdanlivo vzdialené. Je dôležité o ich ťažkostiach vedieť a hovoriť a preto vznikla akcia Férové ráno, aby sa za práva pestovateľov mohol postaviť ktokoľvek z nás. Som rád, že akcia už tento prvý rok našla silnú podporu medzi organizátormi aj pedagógmi a oslovila vďaka nim stovky ľudí,” doplnil koordinátor osvety a vzdelávania z Fairtrade Česko a Slovensko Lukáš Bulko.

Tiež fairtradové výrobky sú v SR stále dostupnejšie a záujem o ne stúpa. V roku 2021 sa u nás predalo o takmer dve tretiny viac fairtradového kakaa oproti predchádzajúcemu roku. Nárast zaznamenal aj predaj fairtradovej kávy: pri prepočte na šálky kávy vypil každý obyvateľ SR vlani v priemere takmer 10 espress pripravených z férovej suroviny. Fairtradový príplatok za tovar predaný v SR, teda peniaze navyše, ktoré pestovatelia vynakladajú na rozvoj komunít a zlepšenie efektivity pestovania, vzrástol o viac ako o tretinu na 720 241 €.

Ďalšie informácie o akcii nájdete na www.feroverano.sk.

Foto z tohtoročného Férového ​​rána tu a na Facebooku.

150 100 Na svetový deň pre fair trade vyjadrilo 800 ľudí na 17 miestach Slovenska svoju túžbu, aby sa skoncovalo s detskou prácou 2022-05-19