Nová mapa rizík podľa Fairtrade: rozpoznanie problémov je prvým krokom k ich riešeniu

Novospustená mapa rizík podľa Fairtrade identifikuje a vizualizuje najväčšie riziká v oblasti ľudských práv a životného prostredia, a to pri tých komoditách (napr. káva, kakao a ďalšie) a v tých krajinách, kde Fairtrade pôsobí. Pomáha tiež pochopiť, ako sú tieto úskalia neoddeliteľne prepojené s ich základnými príčinami, ako je chudoba, nerovnosť a vykorisťovanie.

Každý piaty zamestnanec na svete žije v chudobe, poľnohospodárska produkcia je zodpovedná za spotrebu 70 % sladkej vody na celom svete, rastie počet prípadov detskej práce – a výpočet problémov by mohol pokračovať, čo jasne ukazuje, že porušovanie ľudských práv a poškodzovanie životného prostredia je v globálnych dodávateľských reťazcoch stále rozšírené.

Mapa rizík uľahčí dialóg medzi účastníkmi dodávateľského reťazca a pomôže reagovať na najväčšie riziká, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodzovaniu poľnohospodárskych komunít a planéty, uvádza Marike de Peña, prezidentka fairtradovej siete výrobcov v Latinskej Amerike.

Nová mapa zatiaľ zahŕňa kávu, kakao, banány, hrozno a med. V nasledujúcich mesiacoch bude rozšírená o ďalšie komodity. Bola vytvorená za prispenia pracovníkov aj vedenia plantáží z pestovateľských fairtradových družstiev zo šiestich kontinentov a v spolupráci s ďalšími externými odborníkmi.

Pre koho je mapa určená?  

Mapu môžu využiť pri posudzovaní rizík tak organizácie pestovateľov, ako aj obchodníci, výrobcovia alebo maloobchodné spoločnosti. Najmä európske spoločnosti majú stále väčšiu právnu povinnosť vykonávať také hodnotenia rizík a predchádzať najväčším úskaliam vo svojich dodávateľských reťazcoch, zmierňovať ich a odstraňovať. Mapa ponúka cenné informácie o tom, kam majú smerovať svoje úsilie a podporu v oblasti udržateľnosti.

Fairtrade je už viac než 30 rokov priekopníkom v presadzovaní ľudských práv v podnikaní. Due diligence nesmie byť len o interných procesoch a požiadavkách na obchodných partnerov, ale musí byť o dialógu, spolupráci a zmene vlastných postupov, aby sa zlepšil život ľudí a chránilo životné prostredie, uvádza Tytti Nahi, riaditeľka pre obchod a ľudské práva Fairtrade International.

Žiadna organizácia ani certifikačný systém nemôže zaručiť, že v dodávateľskom reťazci nedochádza k porušovaniu ľudských práv a životného prostredia. Mnohé riziká majú hlboké korene v chudobe, nerovnosti a vykorisťovaní a na ich účinné riešenie je potrebné spoločné úsilie firiem, pestovateľov, vlád a občianskej spoločnosti v dlhodobom horizonte. Preto by používanie certifikácie nikdy nemalo byť jediným opatrením, ktoré spoločnosť prijme na prevenciu, zmiernenie a nápravu najväčších rizík vo svojich dodávateľských reťazcoch.

Ignorovanie rizík nikdy neviedlo k ich odstráneniu, preto Fairtrade vyzýva všetky spoločnosti, aby novú mapu využívali. Viac na http://riskmap.fairtrade.net

150 79 Nová mapa rizík podľa Fairtrade: rozpoznanie problémov je prvým krokom k ich riešeniu 2023-01-31