Nový posilnený fairtradový štandard pre čaj

Fairtrade International aktualizovala existujúci štandard pre čaj, teda pravidlá, ktoré platia pre čajové družstvá a plantáže s certifikáciou Fairtrade. Cieľom je, aby celý systém reagoval na niektoré základné problémy, s ktorými ľudia pracujúci na čajových plantážach bojujú. Štandard napríklad po novom obsahuje prísnejšie špecifikácie, pokiaľ ide o štandardy bývania a hygienické podmienky, a nové požiadavky na zaistenie pravidelného hodnotenia bývania a práce. 

Čaj je jedným z najobľúbenejších nápojov na svete a pre mnohých ľudí je každodenným rituálom. Jeho názvy často naznačujú pôvod – Oolong, Rooibos, Darjeeling, Ceylon – napriek tomu mnoho jeho milovníkov vie len málo o tom, ako a kto ho pestuje. Väčšina svetového čaju sa pestuje na veľkých plantážach. Jeho poprednými producentmi sú India, Srí Lanka a Keňa. V týchto krajinách je takmer 320 000 pestovateľov čaju členmi certifikovaných fairtradových družstiev a viac než 59 000 ľudí pracuje na fairtradových čajových plantážach. 

Bohužiaľ, kvôli koloniálnym koreňom pestovania čaju v Indii a na Srí Lanke si dnešné farmy stále zachovávajú stopy tohto dedičstva, a to navzdory moderným zákonom. Tie zlepšujú niektoré oblasti práce, napríklad povoľujú odbory. Väčšina pestovateľov čaju však žije v bytoch poskytovaných zamestnávateľom a sú potomkami niekoľkých generácií ľudí, ktorí pracovali na rovnakej pôde.

Diskutabilné na čajových plantážach sú stále otázky bývania, hygieny, nízkej mzdy a možnosť hlásiť sa o svoje práva. Napríklad ženy predstavujú významné percento pracovnej sily na indických čajových plantážach, napriek tomu majú problém s účasťou na schôdzach odborov alebo s obhajovaním svojich práv.

Po rozsiahlych konzultáciách s pestovateľmi čaju, obchodníkmi a výrobnými spoločnosťami sme aktualizovali fairtradový štandard pre čaj tak, aby riešil naliehavé problémy pracovníkov na plantážach.

Práva pracovníkov: dôraz na ženy a mladých ľudí

Norma požaduje, aby organizácie mali genderovú politiku; celkom zakazuje nútenú prácu a genderovo podmienené násilie. Organizácia tiež musí zaviesť príslušné monitorovacie a nápravné systémy.

Okrem toho norma vyžaduje, aby spoločnosti zaistili konkrétne podmienky pre prácu, pokiaľ ide o legálne zamestnanie mladistvých.

Slušné pracovné prostredie: absolútna nutnosť pre všetkých

Fairtradový štandard pre čaj teraz obsahuje prísnejšie špecifikácie, pokiaľ ide o štandardy bývania, sanitárne zariadenia a nové požiadavky na zaistenie pravidelného hodnotenia podmienok bývania a práce.

Silnejší hlas pre zamestnancov: mať slovo v rámci dodržiavania fairtradovej certifikácie

Po novom má byť na plantážach zriadený aj výbor pre dodržiavanie fairtradových predpisov. Jeho cieľom je posilniť hlas pracovníkov v procese certifikácie a v dialógu s manažmentom, čo sa týka dodržiavania fairtradových štandardov.

Pri mzdách sú potrebné ďalšie kroky

Aj napriek sprísneniu požiadaviek musíme zdôrazniť, že v mnohých regiónoch je potrebné pokračovať v snahe o dosiahnutie dôstojnej mzdy pracovníkov na čajových plantážach, najmä v Assame. K existujúcej neuspokojivej situácii prispieva miestna realita a skutočnosť, že fairtradový čaj tvorí len veľmi malú časť podnikania väčšiny čajových pestovateľov.

Spolu s obchodnými partnermi, vládami a občianskou spoločnosťou presadzujeme, aby každý, kto sa podieľa na pestovaní a spracovaní čaju, mal zaistené rešpektovanie svojich pracovných a ľudských práv a dokázal si svojou prácou zaistiť slušné živobytie.

Zdroj krátenej správy

150 47 Nový posilnený fairtradový štandard pre čaj 2021-09-13