Pestovatelia sú stále viac ohrození klimatickou zmenou, uvádza nová znepokojujúca štúdia

Naznačuje, že do roku 2050 by mohla byť nepoužiteľná až polovica pôdy, ktorá sa v súčasnosti na rôznych miestach sveta používa na pestovanie kávy.

Nová štúdia odhalila, že stále intenzívnejšie dopady klimatickej zmeny predstavujú závažné riziko pre celosvetovú poľnohospodársku produkciu a priamo ohrozujú živobytie miliónov fairtradových pestovateľov na celom svete. Štúdia navyše uvádza, že je nevyhnutné investovať viac do adaptácie na klimatickú zmenu a do opatrení, ako zvýšiť odolnosť pestovateľov.  

Správa nazvaná Fairtrade a klimatická zmena, ktorá vyšla teraz pred Klimatickou konferenciou OSN 2021 (známou tiež ako COP26) a ktorú realizovali amsterdamská Vrije University a bernská University of Applied Sciences, opisuje neutešenú budúcnosť niekoľkých najobľúbenejších komodít na svete vrátane banánov, kávy a kakaa.

Výsledky správy sú extrémne znepokojujúce. „Je potrebné podniknúť okamžité kroky v oblasti klimatickej zmeny,“ potvrdzuje Nyagoy Nyong’o, výkonná riaditeľka Fairtrade International. „Ohrozenie budúcnosti mnohých dodávateľských reťazcov je reálne a pestovatelia v poľnohospodárstve na celej planéte sú v prvej línii tejto klimatickej krízy. Musíme urobiť všetko, čo môžeme, aby sme zaistili, že v tejto problematike nebudú prehliadaní a budú súčasťou riešení.“

Podľa zistení štúdie dramatické zmeny počasia spôsobené klimatickou zmenou s veľkou pravdepodobnosťou tvrdo zasiahnu poľnohospodársku produkciu v kľúčových regiónoch na celom svete, od Latinskej Ameriky po Ázijsko-tichomorskú oblasť. Pestovatelia banánov v oblasti Karibiku a Strednej Ameriky napríklad môžu očakávať menšie objemy zrážok a extrémnejšie teploty, a naopak, tým v juhovýchodnej Ázii a Oceánii hrozí vyššie riziko tropických cyklónov. Pokiaľ ide o pestovateľov kávy v Brazílii, Strednej Amerike a južnej Indii, čoskoro by sa mohli stretnúť s teplotnými rekordmi v kombinácii so suchom, čo by malo priamy dopad na produkciu fairtradovej kávy. Kým v Dominikánskej republike, Peru a v častiach západnej Afriky budú pestovatelia kakaa pravdepodobne zažívať častejšie obdobia horúčavy a sucha, ich kolegovia vo východnej Ghane a na severe Pobrežia Slonoviny sa môžu stretnúť s prudkými lejakmi.

A ohrozené podľa štúdie sú aj ďalšie fairtradové produkty. Pestovatelia cukrovej trstiny v juhovýchodnej Ázii môžu čeliť väčším suchám a horúčavám. Podobné podmienky by mohli čoskoro postihnúť aj produkciu čaju v Ázii aj Afrike. Predpokladá sa pritom, že najviac postihnutí týmito zmenami budú producenti v celej Ázii, v Malawi a Tanzánii. 

„I keď sa dopady klimatických zmien líšia miestne a medzi plodinami, správa ukazuje, že väčšina regiónov bude zažívať povážlivo viac extrémne horúcich dní,“ vysvetľuje Žiga Malek, odborný asistent v odbore využívania pôdy a dynamiky ekosystémov na amsterdamskej Vrije University. V niektorých oblastiach preto bude v blízkej budúcnosti pestovanie plodín veľmi ťažké alebo nemožné a farmári a ostatní pracovníci v poľnohospodárstve tak budú pod ďalším tlakom.“

Dopad klímy na poľnohospodársku výrobu a budúcnosť potravín je pri komoditách, ako je káva, známy a hovorí sa o ňom už dlho. Štúdia dokonca naznačuje, že do roku 2050 by mohla byť nepoužiteľná až polovica pôdy, ktorá sa v súčasnosti na rôznych miestach sveta používa na pestovanie kávy. Len zriedkakedy sa spojitosť medzi klimatickou zmenou a živobytím miliónov pestovateľov v poľnohospodárstve opisuje takto detailne. 

Prostredníctvom rozhovorov vykonala štúdia aj hĺbkovú analýzu pohľadu a krokov pestovateľov kávy, čaju a korenia v Indii a pestovateľov kakaa v Ghane, čím významne prispela ku klimatickej diskusii, pretože do svojho obsahu zahrnula aj názory a priority pestovateľov a ich skúsenosti s klimatickou zmenou priamo v ich komunitách.

„Spôsob, akým klimatická zmena ovplyvňuje planétu, je výnimočne komplexný. Táto správa ponúka ohromné množstvo klimatických údajov a predpovedí, ktoré ilustrujú realitu krajín, kde pestovatelia pestujú plodiny pri fairtradových podmienkach, a hromadia sa dopady, ktorým čelia a budú čeliť, pokiaľ medzinárodné komunity nezačnú túto otázku riešiť,“ uvádza Juan Pablo Solís, poradca Fairtrade pre klímu a životné prostredie.

Organizácia Fairtrade sa v ostatných rokoch vo väčšej miere zamerala na otázky životného prostredia a klímyprostredníctvom Fairtradových klimatických akadémií a projektov realizovaných spolu s fairtradovými pestovateľmi. Solís však podotkol, že rozsah klimatickej krízy si žiada „častejšie a rozsiahlejšie partnerstvo, ktoré poskytne pestovateľom podporu a ponúkne spoločné riešenie rozsiahlych výziev, ktoré pred sebou majú“.  

„Medzinárodná komunita sa musí v záujme pestovateľov zjednotiť a priamo sa zapojiť do riešenia klimatickej krízy,“ pokračuje Solís. „Aby sa to mohlo dosiahnuť, musíme podporovať adaptáciu na ňu. Len tak zaistíme zároveň ochranu živobytia pestovateľov aj ochranu životného prostredia.“

Správa Fairtrade a klimatická zmena poukazuje na potrebu, aby medzinárodná komunita finančne podporila pestovateľov v adaptácii na klimatickú zmenu prostredníctvom rôznych prístupov – od agrolesníctva a zlepšeného zatienenia pomocou stromov až po mulčovanie a diverzifikáciu plodín.   

Avšak podľa Juana Pabla Solísa si vyžadujú adaptácie a opatrenia na podporu odolnosti rozsiahle investície. Zaťaženie pestovateľov takými nákladmi je „ďalšou nespravodlivosťou, ktorú by títo ľudia nemali znášať, obzvlášť preto, že poľnohospodárske komunity fairtradových pestovateľov prispievajú ku klimatickej zmene zo všetkých najmenej.

Klimatická konferencia COP26 sa koná od 31. októbra do 12. novembra v škótskom Glasgowe a zídu sa na nej globálni lídri a vedúce zainteresované strany, aby diskutovali o medzinárodných klimatických ambíciách a ceste k opätovnému nastoleniu udržateľnosti, ktoré negatívne narušila pandémia Covid-19. Fairtrade International a Svetové fairtradové hnutie (World Fair Trade Movement) budú v Glasgowe tiež a budú hájiť práva pestovateľov prostredníctvom série iniciatív vrátane celosvetovej petície požadujúcej pre farmárov finančnú podporu na boj s klimatickou zmenou a prostredníctvom kampane Fairtrade Youth Ambassador, ktorá háji záujmy u svetových lídrov a ich delegácií.

Fairtrade and climate change: Systematic review, hotspot analysis and survey

150 100 Pestovatelia sú stále viac ohrození klimatickou zmenou, uvádza nová znepokojujúca štúdia 2021-10-27