Podmienkou klimatickej spravodlivosti je spravodlivé obchodovanie

Medzinárodná komunita musí bojovať s nespravodlivosťami v obchode, presadzovať transparentnosť a zodpovednosť v dodávateľských reťazcoch, zaistiť finančné mechanizmy na podporu klímy a dôstojné platy a príjmy pre drobných poľnohospodárov, remeselníkov a robotníkov všade vo svete. Inak nebude možné úspešne riešiť klimatickú krízu a zaistiť udržateľnú budúcnosť pre všetkých. Toto vyhlásenie zverejnili minulý týždeň popredné organizácie zaoberajúce sa podporou spravodlivého obchodovania vrátane Fairtrade International. 

Fairtrade International, Svetová fairtradová organizácia (World Fair Trade Organization – WFTO), Fairtrade Advocacy Office a ďalších 14 signatárov z globálneho hnutia fair trade v stanovisku vydanom v súvislosti s nadchádzajúcou Klimatickou konferenciou OSN 2021 (COP26) načrtli zásadné kroky, ktoré považujú za nevyhnutné na dosiahnutie všeobecnej klimatickej spravodlivosti. Patrí k nim požiadavka, aby sa zvýšila transparentnosť a zodpovednosť v dodávateľských reťazcoch v súkromnom sektore, aby došlo k posilneniu environmentálnych nariadení a obchodných pravidiel a aby sa uľahčil prístup k vhodným mechanizmom na financovanie drobných pestovateľov a producentov. 

Podľa signatárskych organizácií nemôžu byť bez týchto opatrení úspešné žiadne klimatické snahy medzinárodnej komunity zamerané na pomoc najzraniteľnejším komunitám našej planéty, ku ktorým patria predovšetkým drobní pestovatelia a poľnohospodárski producenti, na ktorých stále viac dopadajú následky klimatických zmien.   

„Pestovatelia a pracovníci v poľnohospodárstve po celom svete sú v prvej línii boja s globálnou klimatickou krízou. Zďaleka však nie sú obeťami, ale skôr neoddeliteľnou súčasťou vzniku kľúčových klimatických riešení, ktoré môžu zvrátiť zhoršovanie životného prostredia a viesť k udržateľnejšej budúcnosti,“ uviedla Nyagoy Nyong’o, riaditeľka organizácie Fairtrade International

Práve preto vydáva hnutie fair trade toto stanovisko – aby boli pestovatelia a pracovníci v poľnohospodárstve súčasťou výstupov COP26, aby mali poľnohospodárski producenti všade na planéte isté spravodlivé príjmy a aby sme v postcovidovej ére vytvorili lepší a zelenší svet.“   

Klimatická konferencia COP26 sa bude konať od 31. októbra do 12. novembra v škótskom Glasgowe a zídu sa na nej globálni lídri a ďalší kľúčoví aktéri, aby diskutovali o medzinárodných klimatických snahách a ceste k opätovnému nastoleniu udržateľnosti, ktorú negatívne narušila pandémia ochorenia covid-19. 

V súvislosti s tým vyzývajú organizácie tvoriace hnutie fair trade svetových lídrov na okamžité plnenie klimatických cieľov:

  • Vyzývajú vlády, aby zaviedli opatrenia na podporu transparentnosti a zodpovednosti v dodávateľských reťazcoch v súkromnom sektore a zároveň zaručili udržateľné živobytie drobným poľnohospodárom aj nepoľnohospodárskym producentom a pracovníkom. 
  • Požadujú jednoduchší prístup k financiám na riešenie klimatických otázok, aby sa mohli drobní pestovatelia, producenti, remeselníci a pracovníci adaptovať a byť odolnejší proti klimatickým zmenám a postupne dosahovať uhlíkovú neutralitu fariem.
  • Vyzývajú súkromný sektor, aby platil „spravodlivú hodnotu, spravodlivé ceny a dodržiaval spravodlivé obchodné praktiky, ktoré producentom zaistia zdroje na investície potrebné na adaptáciu na klimatické zmeny a na ich zmierňovanie“.
  • Lobujú za záväzný právny rámec, ktorý do novej udržateľnej globálnej obchodnej politiky začlení tie najvyššie environmentálne štandardy.       

„Ekonomický systém, ktorý ťaží z vykorisťovania zdrojov a ľudí našej planéty, je zlý ekonomický systém,“ hovorí Juan Pablo Solís, hlavný poradca Fairtrade International pre životné prostredie a klímu. „A klimatické opatrenia, ktoré z princípu vylučujú spravodlivosť a klimatickú spravodlivosť, sú opatrenia, ktoré opäť odsudzujú klimatické akcie na neúspech. V Glasgowe musia globálni lídri myslieť inkluzívne, inak ich kroky nebudú mať na vytvorenie udržateľnej budúcnosti pre všetkých žiadny vplyv.“

Stanovisko hnutia fair trade vydané v súvislosti s nadchádzajúcou klimatickou konferenciou COP26 cituje výskum IFAD/CPI a zdôrazňuje, že k drobným pestovateľom sa dostanú menej než 2 % financií na riešenie klimatických otázok. Kritériá pridelenia financií a finančné mechanizmy, ako je napríklad Green Climate Fund, musia podľa týchto organizácií brať do úvahy drobných producentov a ich organizácie, aby mali k týmto zdrojom prístup a neboli zbytočne zaťažovaní byrokraciou.  

„Na okrajové komunity po celom svete dopadajú klimatické zmeny najtvrdším spôsobom. Ich pestovateľské postupy a každodenné správanie prispeli ku klimatickej zmene najmenej, napriek tomu sú ňou najviac zasiahnutí,“ hovorí Roopa Mehta, prezidentka WFTO. „Pokiaľ chceme dosiahnuť klimatickú spravodlivosť, musia mať tieto komunity kreslo pri rokovacom stole. Musia byť riešené ich problémy a vypočuté ich obavy.“ 

„Obchodné modely spravodlivého obchodovania prispievajú k prosperite a blahu tých najmarginalizovanejších a zaisťujú obchodnú spravodlivosť,“ dodáva Roopa Mehta. „Apelujeme na veľké firmy, tvorcov stratégií a ďalšie zainteresované strany, aby spoločne podnikali kroky k obchodnej a klimatickej spravodlivosti a podieľali sa tak na budovaní férovejšej a udržateľnejšej budúcnosti.“

Sergi Corbalán, generálny riaditeľ Fair Trade Advocacy Office so sídlom v Bruseli, sa na vec díva obdobne: „Svet sa nachádza na križovatke a pokračovanie v zavedenom smere nie je možné. Vlády musia podniknúť nevyhnutné kroky a nastaviť ten správny politický rámec pre spravodlivý a udržateľný globálny obchod. Nesmú sa zdráhať zavádzať potrebnú legislatívu, pretože spoliehať sa výhradne na dobrovoľné záväzky a trhové sily nás k dosiahnutiu cieľov Agendy 2030 a Parížskej dohody nepriblížia.“

150 59 Podmienkou klimatickej spravodlivosti je spravodlivé obchodovanie 2021-09-29