Predstavujeme manuál na organizáciu podujatí informujúcich o svete

V spolupráci s odborníčkami na globálne vzdelávanie sme v tíme Fairtrade ČS zostavili nový materiál, ktorý pomáha ľuďom organizovať verejné informačné podujatia. Vďaka materiálu môžu pri plánovaní akcií premýšľať nielen o téme samotnej akcie a jej vplyve, ale aj o hodnotovom rámci, ktorý svojou akciou človek často nevedomky komunikuje navonok.

Manuál slúži pre tých, ktorí chcú organizovať informačné a osvetové akcie, ktoré sa snažia upozorňovať na problémy vo svete. “Aby sme podporovali globálnu spravodlivosť a partnerstvo, je dôležité sa kriticky zamýšľať nad hodnotovým rámcom našich akcií, teda nad skutočným posolstvom, ktoré akciou medzi riadkami odovzdávame,” uviedla česká spoluautorka manuálu Veronika Uhlířová.

Informačné akcie môžu mať rôznu podobu. Môže sa jednať o komunitný piknik, premietanie, besedu, prednášku alebo napríklad výstavu. Akciou môžeme informovať napríklad o pracovných podmienkach šičiek textilu v Bangladéši, živote pestovateľov banánov v Kostarike, detskej práci na kakaových plantážach v západnej Afrike, alebo výrube dažďových pralesov v Indonézii. Či už sú náš zámer a zvolená téma akékoľvek, akcia by mala zohľadňovať širší globálny a historický kontext vzťahov a skutočnosti, s ktorými sa svoje publikum snažíme oboznámiť. Hovoríme o neľahkých a často nejednoznačných témach.

Naším rozhodnutím usporiadať akciu s globálnym presahom sa snažíme prispieť k pozitívnym zmenám. Aj s dobrým zámerom môžeme nevedome utvrdzovať stereotypné a predsudkové uvažovanie a prehlbovať už existujúce nerovnosti medzi ľuďmi a ich skupinami. Vďaka rôznym vplyvom nevedome prijímame myšlienkové vzorce, ktoré pôsobia ako klapky na oči. Ak tieto vlastné spôsoby uvažovania nedokážeme reflektovať, môžeme sa dopustiť napríklad týchto konkrétnych piatich prešľapov:

  • Hovoríme za druhých a vieme, čo potrebujú.
  • Podporujeme zažité stereotypy.
  • Vytrhávame informácie z kontextu.
  • Staviame sa do úlohy záchrancov.
  • Zdieľame zavádzajúce a neautentické informácie.

Nie je dôležité zorganizovať vo všetkých ohľadoch perfektnú akciu, ale pokúšať sa do nej dostať hodnoty partnerstva a rovnosti, svoju prácu reflektovať a kriticky pracovať s prípadnými prešľapmi či neúspechmi, aby sme sa z nich dokázali poučiť do budúcnosti. Pre plánovanie akcie môže pomôcť aj náš checklist, ktorý nájdete v závere manuálu,” doplnil Stanislav Komínek z Fairtrade Česko a Slovensko.

Na tvorbe materiálu sa podieľala Veronika Uhlířová, Veronika Ambrozyová z Variant organizácie Člověk v tísni a Stanislav Komínek z Fairtrade Česko a Slovensko. Prajeme inšpiratívne čítanie a rad vydarených akcií bez prešľapov.

LINK NA STIAHNUTIE MATERIÁLU

150 85 Predstavujeme manuál na organizáciu podujatí informujúcich o svete 2021-03-24