Prepájame témy Fairtrade, životné prostredie a klímu

Vzhľadom na aktuálnu pandémiu COVID-19 môže byť jednoduché odsunúť nabok témy, ako sú životné prostredie a klimatické zmeny. Je však absolútne zásadné, aby zostali aj naďalej našou prioritou a premýšľali sme o ich dopadoch. Stále intenzívnejšie a častejšie závažné klimatické udalosti ešte viac zdôrazňujú nutnosť premýšľať o problematike klímy aj v súvislosti s ľudskými právami a spravodlivým obchodovaním. Tu musí svoju rolu zohrať každý z nás.

Predstavte si, že ste si práve kúpili svoju prvú fairtradovú čokoládu. Zistili ste, že sa usilujeme o lepšie životy pre pestovateľov, napríklad pomocou dosiahnutia dôstojného príjmu. Ale vedeli ste, že tiež zvyšujeme odolnosť pestovateľov voči zmenám životného prostredia a klímy?  Existuje celý rad aktivít, ktoré v tejto oblasti v spolupráci s mnohými partnermi podnikáme na globálnej úrovni. Od zlepšovania agrolesníctva kakaových systémov cez založenie Akadémie leadershipu v čase klimatických zmien až po založenie fondov na zlepšenie odolnosti proti zmenám klímy.

1. SILA KAŽDODENNÝCH ZMIEN

Predsedníčka predstavenstva Fairtrade Africa Mary Kinyua zdôraznila na Summite klimatických ambícií 2020 rolu pestovateľov v zmierňovaní dopadov klimatických zmien, pretože môžu voliť technológie priaznivejšie k životnému prostrediu a prechádzať na nízkouhlíkovú produkciu. Je však veľmi dôležité, aby mali pestovatelia pri tomto prechode podporu v oblasti nákladov. Nebolo by spravodlivé, aby všetky tieto náklady niesli pestovatelia, ktorí niekedy ani nedosiahnu na dôstojný príjem.

To platí aj pre každodenné aktivity v ich komunitách. Pokiaľ ide o našu prácu, tak napríklad v rámci spolupráce Fairtrade Carbon Credits s Golden Standard teraz používa 180 000 domácností na varenie sporáky. To má pozitívny dopad na život 190 000 ľudí a prispelo to k zníženiu emisií CO2 o 120 000 ton.

Zistite viac tu o podobných projektoch – napríklad o tom, ako pestovatelia v Keni volia v každodennom živote nové zdroje energie šetrné k životnému prostrediu.

2. FOND PRE KLIMATICKÉ UDALOSTI A KATASTROFY

Okrem pandémie ochorenia COVID-19 v minulom roku drobní pestovatelia z organizácií v Latinskej Amerike a Karibiku čelili hurikánom Lota a Eta. Oba spôsobili významné škody v krajinách, ktoré už aj tak čelia v rôznych častiach roka následkom sucha alebo silných dažďov.

Do budúcnosti sa predpokladá, že by klimatické zmeny mohli so sebou priniesť drastickejšie výkyvy teplôt, zrážok aj extrémnych javov ovplyvňujúcich výnosy zo zberu aj poľnohospodárske postupy.

3. PRÍPRAVA KLIMATICKÝCH LÍDROV

V celej Latinskej Amerike a Karibiku sa 112 mladých ľudí zo 41 organizácií s fairtradovou certifikáciou zúčastnilo na Akadémii leadershipu v čase klimatických zmien. Išlo o zástupcov z Bolívie, Nikaraguy, Guatemaly a Ekvádoru a školu absolvovali v rámci Regionálneho projektu pre presadzovanie záujmov v oblasti klimatických zmien.

Merling Preza, viceprezidentka predstavenstva latinskoamerickej a karibskej siete drobných fairtradových pestovateľov (CLAC), verí, že školy zaoberajúce sa problematikou vedenia v rámci klimatickej zmeny vytvárajú nové typy lídrov, ktorí sú uvedomelí v otázke životného prostredia a prispievajú k rozvoju miestnych ekonomík.

COVID-19 tieto aktivity nezastavil. V roku 2020 sa Akadémia presunula do online prostredia. Napríklad v Ekvádore sa školenia konali prostredníctvom online vzdelávacej platformy, kde mohli pestovatelia študovať rôzne témy a zároveň vypracovávať praktické cvičenia súvisiace s vedením, presadzovaním záujmov a klimatickými zmenami.

„Prešla som školením pre vedúcich pracovníkov čeliacich klimatickým zmenám, je to pre nás veľmi dôležitá téma. A ako mladí ľudia sme sa zaviazali starať sa o životné prostredie,“ hovorí Irene Huarachi Arcayne, zástupkyňa Národnej asociácie pestovateľov quinoi (ANAPQUI) a zástupkyne mládeže v Sieti pre quinou v Bolívii.

Zistite viac

150 90 Prepájame témy Fairtrade, životné prostredie a klímu 2021-05-06