Rekordný počet 50 miest na Slovensku a 110 v Česku hostí našu novú výstavu o živote pestovateľov kávy v Kolumbii

Káva patrí medzi najobľúbenejšie nápoje dnešnej doby. Viac ako polovica Slovákov pije denne dve až tri šálky kávy. Najviac kávy sa vypestuje v Brazílii, Vietname a Kolumbii. Životy pestovateľov kávy priblíži nová výstava s názvom Kávová kríza, ktorú si môžete pozrieť v týždni od 1. októbra 2022 do 8. októbra na rekordných 45 miestach na Slovensku a 110 miestach v Česku.

„Vyrazili sme na začiatku tohto roka za pestovateľmi kávy v juhoamerickej Kolumbii. Vďaka ich príbehom a fotografiám môžeme teraz nahliadnuť do života ľudí, s ktorými sa bežne nestretneme, ale väčšina z nás sa s nimi nepriamo spája každé ráno. Naša šálka kávy môže mať rôzne dopady na životy pestovateľov. Tí po dlhé desaťročia čelia cenovej kríze a v posledných rokoch aj zosilňujúcim dopadom klimatickej zmeny,“ vysvetľuje autor výstavy Stanislav Komínek z organizácie Fairtrade Česko a Slovensko, ktorá akciu koordinuje.

„Do tohtoročnej akcie Výstava na stromoch sa podarilo zapojiť rekordný počet dobrovoľníkov, ktorí výstavu vyvesujú v parkoch a námestiach svojho mesta. Z viac ako štiridsaťpäť organizátorov je dvadsaťosem pedagógov. Pre nich sme tiež pripravili vzdelávaciu lekciu, pomocou ktorej môžu vzdelávatelia priblížiť podmienky pestovania kávy žiakom a študentom,“ vysvetľuje Slovenský koordinátor výstavy Lukáš Bulko z organizácie Fairtrade Česko a Slovensko.

„Komunitné a ekologické centrum BÚDA v Žiari nad Hronom sa opäť zapája do Výstavy na stromoch, lebo to pokladá za efektívny, ale aj príjemný spôsob, ako tieto neľahké témy otvárať a ako o nich ďalej informovať. Vďaka týmto informáciám si môžu ľudia ľahšie uvedomiť súvislosti, ktoré sa ich zdanlivo netýkajú, napríklad aj pri dúšku svojej rannej kávy. Okrem toho pripravujeme aj sprievodný program, plánujeme komunitné raňajky, v rámci nich budeme pripravovať férovú kávu z lokálnej pražiarne, plánujeme aj malú prednášku o kolumbijskej kultúre, ako aj premietanie dokumentu o pestovaní kávy a klimatickej zmene.Takáto príležitosť môže pomôcť ľuďom priblížiť a pochopiť problémy, ktorým čelia ľudia na opačnom konci zemegule, ako aj to, že klimatická kríza sa dotýka nás všetkých,“ hovorí vedúca centra Kamila Beňová.

Kávovník vyžaduje špecifické podmienky pre svoj rast a zmena klímy vo forme nárastu priemerných ročných teplôt a zničujúcich dažďov mu veľmi škodí. Klíma sa mení rýchlejšie, než aká je schopnosť rastliny sa prispôsobiť. Vyššie teploty a zničujúce dažde vedú k zníženiu produkcie, šíreniu škodcov alebo plesňových ochorení. Podľa štúdie vedcov z Zürišskej univerzity aplikovaných vied dôjde do roku 2050 k úbytku vhodných plôch na pestovanie kávy v Brazílii, Indonézii, Vietname a Kolumbii približne o polovicu.

Pre pestovateľov arabiky to znamená nutnosť rýchlo sa na nové podmienky adaptovať. Vysádzajú stromy a využívajú pestovanie v zatienení, mulčovanie, efektívnejšie využívajú vodu – napríklad tú dažďovú na zavlažovanie, sami si vytvárajú kompost pre ekologické hnojenie, volia odolnejšie odrody kávovníkov alebo využívajú biologickú ochranu proti burinám, chorobám a škodcom. „Aby sa tu príroda zachovala, nepoužívame strunové kosačky na trávu, čistíme to tu postarom mačetou. Chránime vodu, nerúbame stromy, nevypúšťame žiadne chemikálie ani insekticídy, aby sa udržala zeleň pre zvieratá,“ opisuje Carlos Julio z fairtradového kolumbijského družstva COOAGRONEVADA.

Výstava na stromoch sa koná v takmer päťdesiatych parkoch a verejných priestoroch po celej Slovenskej republike už tretí rok pri príležitosti Svetového dňa dôstojnej práce. Ten sa oslavuje 7. októbra. Minulé ročníky sa venovali pestovaniu kakaa a bavlny. Prehľad parkov, kde sa výstava koná, a viac informácií nájdete na www.vystavanastromoch.sk.

150 100 Rekordný počet 50 miest na Slovensku a 110 v Česku hostí našu novú výstavu o živote pestovateľov kávy v Kolumbii 2022-10-04