Rozvoj pestovateľov fairtradovej kávy: Fairtradová kávová škola

V roku 2022 si vyše 600 pestovateľov fairtradovej kávy v Kávovej škole osvojí nové obchodné praktiky. Školenia v rámci Fairtradovej kávovej školy pobežia až do októbra a sú vzdelávacou základňou a miestom stretávania pre pestovateľov fairtradovej kávy po celom svete, či už v Kolumbii, Etiópii alebo vo Vietname.

„Vzhľadom na pokračujúcu pandémiu ochorenia covid-19 a nestálym trhovým cenám je vzdelanie v oblasti kávy a digitalizácie kľúčové pre budovanie kapacít drobných pestovateľov. Dúfame, že prostredníctvom Fairtradovej kávovej školy poskytneme pestovateľským organizáciám nástroje, ktoré potrebujú na predaj viac kávy za lepšie ceny a za lepších obchodných podmienok,“ hovorí Alison Streacker, manažérka pre fairtradovú kávu.

Prvé online školenia začali v januári vo východnej Afrike a sú rozdelené do dvoch kurzov:

  • Prvý sa zameriava na základy obchodovania so zelenou kávou. Patria sem okrem iného aj rozvoj predajnej stratégie a zmierňovanie rizík súvisiacich s kolísaním cien.
  • Druhý kurz kladie dôraz na prístup k digitálnemu trhu. Či už ide o navrhnutie stratégie interakcie s klientmi alebo o budovanie kanálov, ktoré oslovia viacerých potenciálnych zákazníkov. 

Trh s kávou je neuveriteľne dynamický a vládne na ňom silná konkurencia. Pre pestovateľské organizácie je stále náročnejšie rozširovať svoje obchodné zastúpenie a dostávať sa na nové trhy. Kurzy Fairtradovej kávovej školy sú úžasná iniciatíva, ktorá vybaví tieto organizácie odbornými znalosťami,“ potvrdzuje Sara Morrocchi z holandskej organizácie VUNA Origin Consulting, ktorá kurzy vedie.

Zdroj

150 100 Rozvoj pestovateľov fairtradovej kávy: Fairtradová kávová škola 2022-03-21