Sedem vecí, ktoré pravdepodobne neviete o fairtradovej káve a báli ste sa na ne opýtať

1. Môžete si byť istí, že fairtradová káva je presne taká, akú ju kupujete.

Známka FAIRTRADE na výrobku znamená, že fairtradové zložky v tomto výrobku overila spoločnosť FLOCERT, nezávislý certifikačný orgán. FLOCERT môže pozastaviť alebo v niektorých prípadoch dokonca zrušiť certifikáciu fairtradových organizácií, ak jeho audit preukáže, že štandardy Fairtrade v nich nie sú dodržiavané.

2. Fairtrade aktívne podporuje pestovateľov kávy, aby zlepšovali svoje produkty.

Okrem ceny, ktorú dostávajú za svoju kávu, získavajú fairtradoví pestovatelia aj fairtradový príplatok, ktorý môžu investovať do projektov, ktoré budú prospešné pre ich podnik alebo komunitu. Aby ho pestovatelia získali, musia 25 % príplatku investovať späť do aktivít zameraných na zlepšenie kvality a produktivity, čo je základný spôsob, ako zvýšiť príjmy farmárov.

3. Fairtradová káva pomáha chrániť životné prostredie.

Štandardy Fairtrade, ktoré musia dodržiavať všetci pestovatelia s touto certifikáciou, podporujú ochranu životného prostredia tým, že regulujú používanie chemických látok a obsahujú opatrenia, ktoré sa týkajú úrodnosti pôdy, kvality vody a nakladania s ňou, odlesňovania, biologickej rozmanitosti a odpadov. Fairtrade poskytuje bezplatné školenia a finančnú podporu, ktorá umožňuje pestovať odolnejšie plodiny a pomáha pestovateľom prispôsobiť sa vplyvom klimatickej zmeny, zmierniť ich a zvýšiť vlastnú odolnosť proti nim.
Okrem toho je 63 % fairtradovej kávy certifikovanej ako bio. Žiadna iná etická certifikácia nemá percentuálny podiel organickej kávy vyšší ako 25 %.

4. Fairtradová káva podporuje genderovú rovnoprávnosť.

Štúdie ukazujú, že i keď podiel žien v poľnohospodárstve v priebehu času rastie, majú horší prístup k zdrojom, ako je pôda, informácie, úvery alebo vzdelávanie. Štandardy Fairtrade sú navrhnuté tak, aby zvýšili podiel žien na rozhodovaní a podporili prístup väčšieho počtu žien a dievčat k fairtradovým výhodám. 

Štandardy Fairtrade zahŕňajú požiadavky, medzi ktoré patrí zákaz diskriminácie na základe pohlavia alebo rodinného stavu, nulová tolerancia zneužívania alebo vykorisťovania, vypracovanie genderovej politiky a programy na podporu znevýhodnených a menšinových skupín. 

Siete výrobcov zavádzajú ženské školy manažmentu, ktoré umožňujú ženám osvojiť si obchodné, vyjednávacie a finančné schopnosti. Mnohé z týchto žien potom zastávajú vedúce pozície a funkcie vo výboroch svojich družstiev a komunít.

5. Fairtradová káva pomáha potláčať detskú a nútenú prácu

Organizácia Fairtrade sa zaviazala bojovať proti základným príčinám detskej práce a predchádzať zneužívaniu a vykorisťovaniu detí. Hlavnou príčinou detskej práce je chudoba; fairtradová minimálna cena a fairtradový príplatok poskytujú pestovateľom dôležité dodatočné finančné prostriedky. Štandardy Fairtrade zakazujú detskú prácu podľa definície Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Prostredníctvom fairtradovej siete pestovateľov a audítora Flocert identifikujeme rizikové oblasti a podporujeme výrobcov pri vytváraní akčných plánov a programov na potláčanie detskej práce. Fairtrade zaručuje, že ak zistíme porušenie našich požiadaviek na zamedzenie detskej práce, prijmeme okamžité opatrenia na ochranu postihnutého dieťaťa alebo detí.

6. Fairtradoví pestovatelia kávy sa učia žiť s klimatickou krízou.

Od obchodu s kávou, ktorú pijeme, je závislých približne 125 miliónov ľudí na celom svete. Vypestovať úrodu na najstrmších poľnohospodárskych plochách však nie je nič jednoduché. A to nie je všetko. Káva je komodita, ktorá sa predáva na nestabilnom trhu s veľmi kolísavými cenami. Nielenže cena v ostatných rokoch je trvale nízka, ale pestovanie kávy je tiež stále zložitejšie, pretože meniaca sa klíma prináša extrémne a nepredvídateľné počasie, viac škodcov a rýchlejšie sa šíriace choroby. Odborníci sa domnievajú, že do roku 2050 môže byť až 50 % celosvetovej plochy, ktorá sa v súčasnosti využíva na pestovanie kávy, na tento účel nevhodná. 

Klimatická kríza tak bezprostredne a stále viac ohrozuje živobytie pestovateľov na celom svete.

Keď sa rozhodnete pre fairtradovú kávu, podporíte pestovateľov, aby sa spojili, delili sa o svoje schopnosti a znalosti a mohli tak bojovať proti výzvam, ktoré im klimatická kríza stavia do cesty. Ale napriek tomu, že v znalostiach je sila, hlavnou príčinou neschopnosti mnohých pestovateľov prispôsobiť sa zmene klímy a zmierniť ju je nedostatok peňazí.

7. Každý nemôže na svoju kávu nalepiť známku FAIRTRADE a nazývať ju etickou.

Naša známka je registrované certifikačné označenie pre kávu pochádzajúcu od pestovateľov z krajín Latinskej Ameriky, Ázie a Afriky s nízkymi príjmami. Káva, ktorá sa pýši našou známkou, musí spĺňať štandardy Fairtrade, ktoré zahŕňajú sociálne, ekonomické environmentálne kritériá. Ľudia si myslia, že farmári, ktorí pestujú fairtradovú kávu, dostávajú určité percento z maloobchodnej ceny kávy. Takto však Fairtrade nefunguje. Cenu kupovanej kávy určuje maloobchodník. Kávové družstva dostávajú fairtradovú cenu v okamihu, keď ju predávajú ďalšej osobe v dodávateľskom reťazci (obvykle vývozcovia alebo dovozcovia). Cieľom je zaistiť, aby pestovatelia mohli pokryť svoje náklady bez ohľadu na to, ako nízko klesne svetová cena ich komodity.

Vaše rozhodnutie kúpiť si fairtradovú kávu znamená pre pestovateľov ochranu minimálnej ceny, silu dodatočného príplatku a pevne dané ekologické štandardy. 

150 69 Sedem vecí, ktoré pravdepodobne neviete o fairtradovej káve a báli ste sa na ne opýtať 2023-10-03