Strmý nárast cien banánov tvrdo dopadá na pestovateľov. Silvia Campos z Fairtrade Int. vysvetľuje, prečo to tak je.

Banány sú nesporne najobľúbenejším ovocím na svete. A pri odhadovanej exportnej hodnote sedem miliárd dolárov ročne sú pravdepodobne jedným z najdôležitejších druhov ovocia, pretože tvoria základný stavebný kameň ekonomiky mnohých krajín. Pre viac ako 450 miliónov ľudí po celom svete sú banány a zeleninové banány (plantainy) kľúčovou plodinou. 

Avšak pestovatelia aktuálne čelia raketovému rastu nákladov. Ide o rastúce náklady na obalové materiály a hnojivá v kombinácii s ekonomickými dôsledkami klimatickej krízy, epidémie covidu-19 a bojmi proti chorobám, ako je Fusarium TR4, sa pestovatelia banánov dostávajú pod narastajúci finančný tlak ohrozujúci ich živobytie, udržateľné poľnohospodárske postupy aj potravinovú bezpečnosť.

V polovici januára preto ministri poľnohospodárstva siedmich latinskoamerických krajín pestujúcich banány dôrazne podporili pestovateľov banánov a vyjadrili zásadné znepokojenie nad strmým nárastom cien. Ten si vyberá daň na drobných pestovateľoch, vidieckych komunitách aj životnom prostredí. Ich apel bol prvým svojho druhu a bol celkom výnimočný. Nielenže vrhol priame svetlo na prebiehajúcu cenovú krízu dopadajúcu na pestovateľov banánov, ale zároveň vyzdvihol zásadné povinnosti zdieľané všetkými aktérmi v banánovom dodávateľskom reťazci. Aby sme lepšie pochopili, ako strmý nárast cien ovplyvňuje pestovateľov banánov, hovorili sme so Silviou Campos Malpartidou, expertkou a globálnou produktovou manažérkou pre banány Fairtrade International.

Silvia Campos Malpartida
Povedzte nám niečo o tom, čo sa aktuálne deje a prečo sú pestovatelia banánov situáciou znepokojení? 

Pestovatelia sú teraz konfrontovaní so strmými nárastmi cien, ktoré vyvoláva pokračujúcu krízu dodávateľských reťazcov a stupňujúce sa náklady nielen na hnojivá. Cenové navýšenia zásadne ovplyvňujú ceny služieb pri pestovaní banánov a tak pestovatelia, ako aj vývozcovia v celej Latinskej Amerike, Karibskej oblasti a západnej Afrike potvrdili nárasty cien obalových materiálov, hnojív, paliet, plastov, vnútroštátnej prepravy a colných poplatkov. 

To všetko sa stáva problémom v okamihu, keď sa sumy vyplácané dovozcami a predajcami zvýšia, ale nie dostatočne. Na znižovanie globálnych cien bol tlak už skôr, pretože mnohí maloobchodníci bojujú proti konkurencii nízkou cenou banánov a používajú túto plodinu ako hlavný stratový produkt, ktorý má do ich obchodov prilákať zákazníkov. V dôsledku toho potom s dodávateľmi vyjednávajú nižšie ceny. A tie potom zďaleka nepokrývajú nárast nákladov na výrobu a vývoz. Znamená to teda, že toto bremeno nesú na svojich bedrách pestovatelia. A to pre tisíce pestovateľov nie je únosné a ich živobytie v dôsledku toho visí na vlásku. 

Aké to má vplyvy na živobytie pestovateľov?

Cenový tlak tlačí pestovateľov a exportérov do kúta a vo výsledku ohrozuje ziskovosť či dokonca celkovú životaschopnosť produkcie banánov. Banánové odvetvie je zdrojom zamestnania a príjmov pre viac ako 800 000 rodín v krajinách Latinskej Ameriky a Karibiku. V konečnom dôsledku reálne hrozí, že rodiny prídu o svoje farmy a v regiónoch, kde nie je mnoho iných pracovných alternatív, sa rozšíri nezamestnanosť. V sedemmiliardovom odvetví to môže byť zásadný problém.   

Prečo Fairtrade vyzýva firmy, aby prispeli k pozitívnej zmene?

Vo Fairtrade chceme, aby záväzky maloobchodníkov a nákupcov v oblasti udržateľnosti boli v súlade so skutočnými zmenami v spôsobe, akým sa stanovujú ceny banánov a ako sa s nimi obchoduje. Pokiaľ sa pestovateľom nevyplácajú férové ceny, ktoré berú do úvahy všetky ekonomické, sociálne a environmentálne náklady, potom žiadnym záväzkom nákupcov a maloobchodníkov týkajúcim sa udržateľnosti jednoducho nie je možné veriť. Pestovatelia nemôžu niesť neprimeranú záťaž zvyšujúcich sa výrobných nákladov sami – to nie je obhájiteľné a spravodlivé. 

Čo robí Fairtrade na podporu pestovateľov banánov? 

Vo Fairtrade stanovujeme minimálnu výkupnú cenu, ktorá sa musí pestovateľom vyplatiť za balenie banánov (vážiace cca 18 kilogramov), plus navyše 1 dolár ako fairtradový príplatok. Fairtradové ceny a ďalšie požadované zmluvné podmienky poskytujú pestovateľom stabilitu po celý rok a uľahčujú im zvládanie zmien na trhu. 

Okrem toho pracujeme s pestovateľmi a obchodnými partnermi na dosiahnutie dôstojných príjmov. Pre pracovníkov na banánových plantážach sme stanovili požiadavku, aby im vyplácali aspoň 70 % platu považovaného za dôstojný príjem v ich krajine  – a to aj v prípade, že je v ich krajine minimálna mzda nižšia. Napriek tomu, že svojím dielom budú musieť prispieť aj ostatní aktéri v dodávateľskom reťazci, môže sa teraz až 30 % prostriedkov z fairtradového príplatku určeného pre pracovníkov vyplácať priamo im na zvýšenie ich príjmov. Tiež uskutočňujeme programy, ktoré poskytujú pestovateľom podporu v produktivite, úrodnosti pôdy, odolnosti voči klíme a ďalších. 

Čo môžu urobiť spotrebitelia?

Pokračovať v nakupovaní fairtradových banánov (V SR dostupných napr. v Kauflande, v Yeme alebo u online predajcu Country Life,  pozn. redakcie). Ale tiež požadovať férové obchodné podmienky od maloobchodníkov nielen za banány, ktoré nakupujú, ale aj za ďalší regionálny či dovážaný tovar. 

Banány majú v systéme Fairtrade svoje špeciálne postavenie. Prvý fairtradový banán sa predal pred 25 rokmi. A bojom za sociálnu spravodlivosť v celosvetovom obchode s banánmi chceme zaistiť ďalších 25 rokov férovosti.

Viac k téme

Zdroj článku

150 90 Strmý nárast cien banánov tvrdo dopadá na pestovateľov. Silvia Campos z Fairtrade Int. vysvetľuje, prečo to tak je. 2022-02-08