Mapujeme celkovo 40 tipov globálneho vzdelávania od 11 neziskovek

Nový prehľad TOP 40 globálneho vzdelávania na Slovensku je pokračovaním snahy o posilnenie globálneho vedomia a vzdelávania pre budúcnosť. Vznikol v rámci spolupráce mimovládnej neziskovej organizácie Fairtrade Česko a Slovensko s platformou rozvojových organizácií – Ambrela. 

 TOP 4O GRV mapuje 40 ponúk od 11 neziskových organizácií na Slovensku a je určený pedagogickým pracovníkom, aktívnym vyučujúcim a všetkým, ktorí sa zaujímajú o výuku zahŕňajúcu globálne súvislosti. Umožní orientovať sa v bohatej ponuke programov, kurzov a materiálov v oblasti globálneho vzdelávania, ktoré poskytujú rôzne vzdelávacie organizácie na Slovensku. 

Tento materiál má poslúžiť ako východisko pre pedagogickú prax, ako inšpirácia pre nové vyučujúce metódy, aj ako prostriedok pre posilnenie spolupráce medzi všetkými zúčastnenými stranami v oblasti vzdelávania. Veríme, že spoločnými silami môžeme vytvoriť prostredie pre zmeny, ktoré povedú k tolerantnejšiemu,zodpovednejšiemu a udržatelnejšiemu životu pre všetkých na našej planéte.” predstavuje zostavovateľ prehľadu Lukáš Bulko z Fairtrade Česko a Slovensko.

Prehľad nie je len zoznamom ponúk, ale tiež sa venuje globálnym témam a hodnotám. Zuzana Labášová z CEEV Živica zdôrazňuje, že “čím viac budeme my aj naši žiaci chápať súvislosti, ktoré spájajú svet, o to pohodlnejšie sa budeme cítiť v komplexite tohto sveta a nebudeme musieť hľadať bezpečie v rasizme, nacionalizme a iných ‘izmoch’.

Lenka Putalová z organizácie Človek v ohrození dodáva, že “globálne vzdelávanie komplexne rozvíja kompetencie detí, pomáha im spoznávať súčasný svet a hľadať si vlastné miesto v ňom.” Prehľad ponúka učiteľom širokú paletu aktivít do ich výučby, čím podporuje kreativitu a angažovanosť žiakov.

Fairtrade Česko a Slovensko podporuje snahu získavať lepšie pochopenie globálnych vzťahov a pripravovať sa na život v 21. storočí. Viac ako 4 roky prináša na Slovensko pestré materiály obohacujúce globálne vzdelávanie. Prehľad TOP 40 GRV je jedným z nich a nadväzuje na TOP 30 GRV spred dvoch rokov. Aktuálne mapuje spolu 40 tipov od 11 organizácií na Slovensku. Zahrnuté organizácie sú: CEEV Živica, Človek v ohrození, PDCS, Academia Istropolitana Nova, Slovenská nadácia pre UNICEF, Nadácia Milana Šimečku, Impact Games, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o, Green Foundation, eRko a Fairtrade Česko a Slovensko. 

Globálne vzdelávanie nám pomáha lepšie chápať našu vzájomnú prepojenosť s ostatnými ľuďmi a miestami po celom svete. Smeruje nás k prijatiu zodpovednosti a nachádzaniu spôsobov, ako spolu žiť s ohľadom na potreby všetkých a pri zachovaní limitov planéty“ vysvetľuje hodnotu prehľadu jeho zostavovateľ Lukáš Bulko z organizácie Fairtrade Česko a Slovensko.

TOP 40 GRV je dostupný v sekcii vzdelávanie www.fairtrade.sk/vzdelavanie alebo priamo na stiahnutie TU. Je k stiahnutiu tiež na webe platformy Ambrela aj globalnevzdelavanie.sk.

150 71 Mapujeme celkovo 40 tipov globálneho vzdelávania od 11 neziskovek 2024-02-01