Tri veci, ktoré treba vedieť o cenách fairtradového kakaa

Ceny kakaa naďalej dosahujú historicky najvyššie ceny. V rámci systému Fairtrade vieme, že tieto vysoké ceny sa len tak neznížia a že družstvá aj pestovatelia sa s nimi budú musieť vyrovnávať aj v nasledujúcich mesiacoch. Tu sú tri veci, ktoré je dôležité si uvedomiť:

1. Vysoké ceny kakaa nemajú jednu príčinu a neexistuje okamžité riešenie tejto situácie.

K prudkému nárastu cien kakaa do historických výšok viedla séria rôznych faktorov.

Klimatická zmena, ktorá sa v súčasnosti prejavuje častými extrémnymi výkyvmi počasia, ako sú nízke zrážky a vysoké teploty, spôsobuje väčšiu náchylnosť kakaovníkov na napadnutie chorobami a škodcami. To všetko má vplyv na objem zberu, čo v dôsledku vedie k znižovaniu produkcie kakaa. Kvôli desaťročiu chudoby, nízkym príjmom a nízkym investíciám do pestovania kakaa sú pre farmárov investície do udržateľných poľnohospodárskych postupov ťažko predstaviteľné napriek tomu, že tieto postupy by im pomohli úspešne sa prebojovať týmto ťažkým obdobím.  

2. Vplyv na pestovateľov kakaa a družstvá stále presne nevieme.

Časť fairtradových farmárov v Ghane uviedla, že v období od apríla 2023 do apríla 2024 zaznamenali zníženie produkcie kakaa o približne 45 %.

Kakaové družstvá znepokojuje myšlienka, že by ich komerční partneri mohli požadovať zmeny v zmluvách a nakupovať od nich v krátkodobom výhľade vzhľadom na vysoké ceny menej kakaa. Podľa svojho vyjadrenia sa družstvá obávajú tiež toho, že ak by produkcia na farmách ich členov výrazne poklesla, nemuseli by byť schopní dodržať svoje záväzky voči komerčným partnerom.

3. Nákup kakaa s certifikáciou Fairtrade je obzvlášť v dnešnej dobe skutočne dôležitý.

Podľa ekonómov je prudký cenový vzostup obvykle nasledovaný cenovým prepadom. V tomto prípade je tu systém Fairtrade práve preto, aby spolupracujúci obchodní partneri od pestovateľov odoberali kakao za spravodlivejších podmienok a aby mali pestovatelia istotu záchrannej siete v podobe minimálnej ceny.

Od októbra 2019 bola fairtradová minimálna cena uplatnená v priebehu siedmich z posledných desiatich zberov v Pobreží Slonoviny.

Prínosom je pre farmárov aj fairtradový príplatok. Príplatok je suma, ktorú pestovateľské organizácie dostanú navyše k sume za predaný tovar a potom sa demokraticky rozhodnú, ako ju investovať v rámci svojho podnikania a komunít. Môžu ju investovať do starostlivosti o životné prostredie, budovania infraštruktúry (napr. skladov) alebo ju vynaložiť na vzdelávanie. Okrem toho pomáha zvyšovať životnú úroveň členov komunity, pretože sa za ňu budujú školy, zdravotnícke zariadenia a ďalšia potrebná komunitná infraštruktúra.

V roku 2022 získali fairtradové družstvá pestujúce kakao na tomto príplatku 52,7 milióna eur.

Okrem toho spolupracuje Fairtrade s družstvami a ich členmi na zvyšovaní odolnosti ich organizácií. Siete pestovateľských organizácií Fairtrade poskytujú družstvám a ich členom školenia v oblasti správnych poľnohospodárskych postupov, odolnosti proti klimatickým vplyvom, rozšírenia zdrojov príjmov a dodržiavania detských práv.

150 64 Tri veci, ktoré treba vedieť o cenách fairtradového kakaa 2024-06-11