Za akých podmienok sa pestuje bavlna? Viac než stotridsať parkov po celej ČR a SR hostí výstavu fotografií o živote a problémoch pestovateľov bavlny

Bavlna patrí medzi najdôležitejšie a najstaršie textilné suroviny. Väčšina bavlny s minimom pesticídov, bez detskej práce, s dôstojnými výkupnými cenami pochádza od drobných pestovateľov v systéme Fairtrade. Podmienky panujúce na bavlníkových poliach v Indii priblížila výstava pod šírym nebom nazvaná Život v bavlne, ktorá sa koná od 2. októbra do 9. októbra 2021 a je možné ju vidieť v 30 parkoch Slovenska a 100 parkoch Česka.

„Prostredníctvom fotografií je možné nahliadnuť do života pestovateľov bavlny a je možné sa tak zamyslieť nad možnosťami udržateľnejšej produkcie: bez plytvania vodou, bez genetickej modifikácie bavlníkov, s minimom pesticídov, bez detskej práce, s lepšími výkupnými cenami a šetrnejším prístupom k životnému prostrediu,“ vysvetľuje Lukáš Bulko z organizácie Fairtrade Česko a Slovensko, ktorá výstavu koordinuje. 

Pestovanie bavlny je náročné na spotrebu vody. Na výrobu jedného trička treba 2 700 litrov vody, čo je množstvo tekutín pre jedného človeka zhruba na 900 dní. Pritom väčšina indických pestovateľov nemá prostriedky na vybudovanie zavlažovacích systémov, a spolieha sa preto na obdobie dažďov. „Náš región trpí nedostatkom vody, a preto sú pestovatelia veľmi závislí od zrážok. V súčasnosti pracujeme s našimi členmi na zbere dažďovej vody a poskytujeme im školenia na tému efektívne využitie vody,“ vysvetľuje Shailesh Patel, zakladateľ a riaditeľ indického fairtradového družstva Rapar and Dhrangadhra Farmers’ Producer Company, ktoré má takmer 800 drobných pestovateľov. „Ak nebudú pestovatelia, nebude ani oblečenie. Neviem, ako to zvládne dodávateľský reťazec,“ dodáva Patel.

Jedným zo spôsobov, ako problémy pestovateľov bavlny riešiť, je zodpovedná spotreba – teda napríklad to, že zákazníci sa pri nákupe budú viac zaujímať o pôvod oblečenia a o podmienky jeho vzniku. Vodidlom im pri tom môžu byť etické certifikácie, ako je napríklad Fairtrade. „Známka FAIRTRADE zákazníkom hovorí, že pri výrobe daného produktu boli dodržané základné ekonomické, sociálne aj ekologické kritériá, že pestovatelia dostali za svoju úrodu spravodlivú cenu a navyše fairtradový príplatok, že nebola zneužitá detská alebo otrocká práca a šetrne sa nakladalo s prírodnými zdrojmi,“ vysvetľuje Hana Malíková, riaditeľka organizácie Fairtrade Česko a Slovensko, ktorá výstavovú akciu usporadúva.

Výstava na stromoch sa koná v troch desiatkach parkov, námestí a škôl po celej Slovesnkej republike už druhý rok pri príležitosti Svetového dňa dôstojnej práce. Ten sa oslavuje 7. októbra. Minulý ročník sa venoval pestovaniu kakaa. 

Jedným z organizátorov výstavy je Peter Králik, učiteľ zo Svinnej: „Dnešný svet je aj napriek súčasnej pandemickej situácii veľmi globalizovaný. Je to úplne prirodzené a výhody globalizácie sme sa naučili využívať veľmi rýchlo, avšak, žiaľ, často aj veľmi egoisticky. Otvorený trh a ďalšie výdobytky využívame neraz bez toho, aby sme si uvedomovali alebo chceli uvedomovať negatívne dopady tejto globalizácie najmä rozvojové krajiny a ich obyvateľov či na životné prostredie vo všeobecnosti. Preto aj na našej základnej škole už 2. rok organizujeme Výstavu na stromoch, aby sme na tieto problémy upozornili a viedli žiakov k tomu, aby k nim vedeli zaujať správne postoje.“ Príležitosti zorganizovať výstavu sa chopili aj aktívne komunity v regiónoch, napríklad pani Kamila K. Beňová z OZ MYesto v Žiari nad Hronom „Tohtoročná výstava na stromoch nám do našich aktivít skvelo zapadá konceptuálne aj tematicky. Symbolicky ňou spúšťame činnosť nášho ekomunitného centrum BÚDA v Žiari nad Hronom a otvoríme ňou minimálne dve dôležité veci: prírodnú galériu stroMY, ktorá sa stane stabilným výstavným priestorom, ako aj otázku pôvodu nášho oblečenia, ktorou sa chce BÚDA zaoberať pomerne intenzívne a systematicky.“

Prehľad parkov, kde sa výstava koná, a viac informácií nájdete na www.vystanastromoch.sk.  

Kontakt: Lukáš Bulko – koordinátor akcie,  0902 727 117

150 113 Za akých podmienok sa pestuje bavlna? Viac než stotridsať parkov po celej ČR a SR hostí výstavu fotografií o živote a problémoch pestovateľov bavlny 2021-10-05