Všetky fairtradové družstvá pestovateľov kávy a kakaa budú mať do roku 2025 satelitný monitoring na boj proti odlesňovaniu

Organizácia Fairtrade International uzatvorila partnerstvo so spoločnosťou Satelligence. To umožní všetkým certifikovaným družstvám pestovateľov kakaa a kávy prístup k satelitnému monitorovaniu zalesnených oblastí a fariem. Družstvám združujúcim viac ako jeden milión pestovateľov kávy a kakaa, ktorí spolu obrábajú 2,5 milióna hektárov pôdy, poskytne toto partnerstvo pomoc so splnením požiadaviek nariadenia EÚ o odlesňovaní (EUDR) a umožní im aj naďalej prístup na dôležité trhy v Európe aj v iných regiónoch.   

Cieľom iniciatívy je poskytnúť fairtradovým družstvám dáta o všetkých členských farmách a rizikách odlesňovania. Družstvá budú následne môcť tieto dáta sprístupniť svojim obchodným partnerom a lepšie spravovať svoje lesné plochy.

Toto partnerstvo sa zameriava na stále dôležitejšiu oblasť obchodu: prístup k dátam pre manažment rizík, ktoré definujú, aká káva a aké kakao môžu na trh EÚ,“ uviedol Jon Walker, seniorský poradca pre kakao v organizácii Fairtrade International. „Ktokoľvek má dáta, má kľúč k prístupu na trh. Mnohí veľkí nákupcova majú svoje vlastné systémy monitoringu družstiev, od ktorých nakupujú, ale družstvám samotným už nemusia svoje zistenia poskytnúť. Ak sa pestovateľské organizácie spoliehajú v oblasti prístupu k týmto dôležitým dátam na svojich obchodných partnerov, nerovnosť v obchodných vzťahoch to obvykle iba zväčšuje. Toto nové partnerstvo so Satelligence umožňuje organizáciám a ich členom z radov drobných pestovateľov prístup k dátam zo satelitov.

Pestovateľské organizácie sú kľúčovými partnermi v zhromažďovaní týchto informácií a zohrávajú kľúčovú rolu vo vyhodnocovaní, znižovaní a prevencii rizík. Ak družstvá vybavíme týmito dátami o farmách pestujúcich kakao a kávu, budú môcť ponúknuť túto hodnotu svojim obchodným partnerom.

Nové trojročné partnerstvo vychádza z pilotného projektu so vzorkou kakaových družstiev, ktorá vlani testovala geolokačnú a monitorovaciu funkciu v Pobreží slonoviny a v Ghane. Cieľom partnerstva je zahrnúť do roku 2025 do programu všetky družstvá pestovateľov kávy a kakaa s certifikáciou Fairtrade. 

„Naším spoločným cieľom je poskytnúť farmárom dáta, ktoré v meniacom sa regulatórnom prostredí potrebujú na to, aby sa mohli posunúť ďalej. V dôsledku to prispieva k udržateľnosti ich podnikania aj komunít,“ hovorí Arisbe Mendozová, riaditeľka pre globálny vplyv v organizácii Fairtrade International. „Toto partnerstvo poskytuje osvedčený satelitný systém monitorovania v kombinácii s technickou podporou zo strany Fairtrade, ktorá umožňuje priebežnú správu dát. Ide o dôležitý krok na ceste k väčšej transparentnosti dodávateľských reťazcov.“

Pestovateľské organizácie poskytujú geolokačné dáta pre každý pozemok svojich členských fariem. Platforma spoločnosti Satelligence tieto geolokačné dáta overuje, aby zaistila ich kvalitu. Ďalej systém odhaľuje všetku odlesňovaciu aktivitu na pozemkoch členov a to, či sa také farmy nachádzajú v chránenom území. Upozorní tiež na odlesňovanie v blízkosti farmy, čo je pre družstvá dôležitá informácia pri vyhodnocovaní rizík. Nakoniec systém vygeneruje správy, ktoré družstvá môžu použiť na vlastné účely a poskytnúť ich aj svojim súčasným alebo potenciálnym zákazníkom.

„Sme hrdým partnerom Fairtrade, a keď pestovateľom pomôžeme so zaistením dôkazov, že sa nepodieľajú na odlesňovaní, pomáhame im získať prístup na trhy a zabraňujeme tak ich ďalšej marginalizácii. Mnohé spoločnosti ešte nie sú na EUDR pripravené, ale fairtradové družstvá sú v tomto ohľade napred. Je to veľká úloha, ale nie je nesplniteľná. Dúfame, že svet bude do drobných pestovateľov investovať viac, obzvlášť čo sa týka podpory tých, ktorí pôsobia v zraniteľných regiónoch s vysokým rizikom odlesňovania,“ vraví Niels Wielaard, CEO v spoločnosti Satelligence.


Strata prístupu na kľúčové trhy, ako je napríklad trh EÚ, by bola pre drobných pestovateľov kávy a kakaa devastujúca, pretože tieto produkty im zaisťujú živobytie. Ak nebude braná do úvahy ekonomická realita pestovateľov, môže mať legislatíva nechcené dôsledky, ako je vzostup nelegálneho využívania pôdy.

Viac na https://www.fairtrade.net/news/fairtrade-producers-set-to-expand-deforestation-monitoring-through-new-partnership-with-satelligence

150 69 Všetky fairtradové družstvá pestovateľov kávy a kakaa budú mať do roku 2025 satelitný monitoring na boj proti odlesňovaniu 2023-11-29