Vydali sme výročnú správu Fairtrade Česko a Slovensko 2020

Výročná správa  za rok 2020 je ohliadnutím sa za všetkým, čím sme sa minulého roku zaoberali a čo sa nám podarilo. Čitatelia sa v nej dozvedia o našich aktivitách, predaji tovaru, našich partneroch a členoch a o hospodárení našej organizácie.

„Pandémia koronavírusu a tiež klimatická kríza, ktorou prechádzame, nás zbližuje s pestovateľmi z globálneho Juhu. Tieto krízy nepoznajú hranice, a napriek tomu, že si v „home office“ podmienkach dokážeme život pestovateľov len ťažko predstaviť, sme ohrození rovnakými nepriateľmi. Uvedomenie si blízkosti, prepojenosti a závislosti našich odlišných svetov je pre nás príležitosťou porozumieť si viac a ponúka nám priestor pre nové nápady a dobré riešenia,“ opisuje v úvodnom slove Martin Simon, predseda Rady Fairtrade Česko a Slovensko.

Naša výročná správa prináša informácie okrem iného o tom, akým aktivitám sme sa v roku 2020 venovali, ako sme v danom roku hospodárili a ako sa vyvíjal trh s najdôležitejšími fairtradovými komoditami v ČR a SR. Dáva však priestor aj našim partnerom, spolupracovníkom, členom a, samozrejme, aj samotným pestovateľom, aby sa podelili o to, čo Fairtrade a férový obchod znamená pre nich.

Mimochodom, naša predchádzajúca výročná správa, za rok 2019, bola ocenená TOP Rated a zaradená na shortlist súťaže komunikačných projektov Zlatý středník 2020/2021, ktorá oceňuje najlepšie firemné médiá a komunikačné projekty v Českej republike a na Slovensku. V kategórii Výročná správa sa tak zaradila po boku napríklad výročnej správy Nadácie Via alebo správy o udržateľnosti Karlovej univerzity. Vyhlásenie prebehlo 2. septembra 2021.

150 96 Vydali sme výročnú správu Fairtrade Česko a Slovensko 2020 2021-09-06