Vyššie platy a lepšie presadzovanie zamestnaneckých práv

Čerstvá štúdia potvrdzuje prínosy systému Fairtrade pre pestovateľov a pestovateľky kvetín. Kvetiny sú jedným z najrozšírenejších valentínskych darčekov. Omnoho väčší význam než pre tých, ktorí ich dostávajú, však majú pre ľudí, ktorí ich pestujú. „Ženam vo východnej Afrike, teda v regióne, ktorý patrí k pestovateľským veľmociam, môžu rezané kvety úplne zmeniť život. Nová štúdia potvrdzuje, že valentínske fairtradové ruže prinášajú vyššie platy a lepšie presadzovanie zamestnaneckých práv pre ich pestovateľov a pestovateľky,“ hovorí Lubomír Kadaně, riaditeľ neziskovej organizácie Fairtrade Česko a Slovensko.

Štúdia „Dopad hnutia Fairtrade na pracovníkov v kvetinárskom odvetví vo východnej Afrike a na prístup kvetinových fariem na trh“ potvrdzuje, že ľudia zamestnaní na východoafrických kvetinových farmách, ktoré sú zapojené do systému Fairtrade, poberajú v porovnaní s pracovníkmi pôsobiacimi mimo Fairtrade vyššie platy, majú lepšie pracovné podmienky a viac sa angažujú v oblasti práv pracovníkov a rovnosti pohlavia.

Štúdiu realizovala spoločnosť Social Policy and Development Consulting Limited, ktorá skúmala 11 kvetinových fariem z Kene, Ugandy a Etiópie, pričom deväť z týchto organizácií spadalo pod systém Fairtrade a dve fungovali mimo Fairtrade. Vychádza z informácií zhromaždených od viac než 650 pracovníkov prostredníctvom opytovania a skupinovej diskusie.

Na farmách s certifikáciou Fairtrade, kde zisťovanie prebiehalo, uviedlo 69 % pracovníkov, že majú v porovnaní  s pracovníkmi z fariem bez certifikácie vyššie platy. Zo štúdie vyplýva, že na farmách Fairtrade bolo viac než dvakrát vyššie percento pracovníkov, ktorí spadajú do relatívne vyššej platovej triedy, než na farmách mimo systému.

Deväť z desiatich pracovníkov na kvetinových farmách s certifikáciou Fairtrade navyše uviedlo, že členovia ich domácnosti majú prospech z fairtradového príplatku, ktorého výnosy sa využívajú napríklad na vzdelávacie štipendiá, na vylepšenie domácnosti a na komunitné projekty, ako je budovanie zdrojov vody a školskej či zdravotnej infraštruktúry.

Výsledky štúdie tiež ukazujú, že fairtradoví pracovníci si viac veria pri presadzovaní svojich práv v práci, osobnom rozvoji mimo firmy a angažovanosti v komunitách. Toto povedomie zasahuje aj do genderovej rovnosti, pretože školenie organizované Fairtrade Africa u pracovníkov preukázateľne rozšírilo chápanie genderových záležitostí. Ženy tvoria viac než polovicu zo 71 000 pracovníkov na kvetinových farmách s certifikáciou Fairtrade a zastávajú na týchto farmách viac než 50 % vedúcich a manažérskych pozícií.

„Správa je pre nás skvelým povzbudením a tiež zmysluplným pohľadom na situáciu, ktorý nám umožní pokračovať v raste, zlepšovať sa a pomáhať pracovníkom po celom svete,“ hovorí Melanie Dürrová, globálna produktová manažérka Fairtrade International pre kvetiny a rastliny. „A napriek tomu, že nás zistenie štúdie teší, vieme, že toho treba ešte veľa zlepšiť a že musíme pokračovať v našej práci, aby sme tlačili na navýšenie platov na dôstojnú výšku. Tešíme sa, ako budeme na týchto zisteniach stavať svoju ďalšiu prácu a pokračovať vo svojej misii, ktorou je budovanie férovejšieho a udržateľnejšieho sveta pre všetkých.“  

Kvetiny sú jedným z kľúčových produktov Fairtrade a sú medzi spotrebiteľmi obľúbené obzvlášť v období každoročných sviatkov, ako je Deň svätého Valentína alebo Medzinárodný deň žien. Len v roku 2021 vypestovalo takmer 70 000 pracovníkov na certifikovaných východoafrických farmách okolo 5,1 miliardy stoniek fairtradových kvetín, čo predstavuje viac než 97 % celkovej produkcie fairtradových kvetín. Za rovnaké obdobie vygeneroval predaj fairtradových kvetín po celom svete viac než 8,5 milióna eur na takzvanom fairtradovom príplatku.     

Fairtradové kvetiny rečou faktov a čísel

Prvá fairtradová kvetina bola predaná v roku 2001 vo Švajčiarsku.

97 % všetkých fairtradových kvetín pochádza z východnej Afriky. Ďalšími pestovateľskými krajinami sú Ekvádor, El Salvador, Kostarika a Srí Lanka.

Na svete existuje aktuálne 76 certifikovaných fairtradových fariem, na ktorých pracuje vyše 71-tisíc ľudí.

Tieto farmy v roku 2021 získali na fairtradovom príplatku celkovo 8,5 milióna eur. Peniaze boli využité na vzdelávanie, bývanie, mikropôžičky, opravy škôl, budovanie zdravotníckych zariadení, dopravnej infraštruktúry a pod.

Fairtradový príplatok, ktorý dovozca zaplatí navyše, je desať percent z vývoznej ceny a je určený priamo zamestnancom. O využití týchto peňazí rozhoduje nimi volený výbor.

V roku 2021 sa predalo vo svete takmer 5,3 miliardy fairtradových kvetín (hlavne v Nemecku, Veľkej Británii a vo Švajčiarsku). Ide o významný medziročný nárast o 21 %. K dispozícii sú predovšetkým rezané ruže, ale v európskej ponuke sú tiež ľalie, karafiáty alebo ďalšie kvetiny.

SR

V roku 2021 sa na Slovensku predalo celkovo 457 530 kusov rezaných fairtradových kvetín. Fairtradový príplatok, ktorý vďaka týmto predajom získali pestovatelia kvetín, bol 3 900 eur.

150 66 Vyššie platy a lepšie presadzovanie zamestnaneckých práv 2023-02-14