Využite nový prehľad podpory

V tíme Fairtrade Česko a Slovensko sme vytvorili nový prehľad podpory Férový svet. Ide o súpis informačných akcií, ktoré ponúkame a do ktorých sa môžete pridať ako aj zaujímavých vzdelávacích a informačných materiálov, ktoré môžete využívať vo výučbe alebo pri organizovaní informačných akcií. Všetky aktivity v ponuke a uvedené zdroje sú dostupné bezplatne a aktuálne pre obdobie rokov 2023- 2024.

Ako píše v úvodnom texte Lukáš Bulko, koordinátor osvety a vzdelávania Fairtrade na Slovensku, žijeme spoločne na jednej planéte a môžeme sa podieľať na tom, ako život na nej vyzerá a bude vyzerať v budúcnosti.

Materiál Férový svet obsahuje prehľad materiálov a príležitostí rozložený do týchto kategórií:

  • Publikácia ku globálnemu vzdelávaniu
  • Vzdelávacie lekcie
  • Videá pre školy a verejné premietanie
  • Celorepublikové akcie
  • Výstavy
  • Prednášky o Fairtrade

Veríme, že vám tento prehľad pomôže v orientácii a inšpiruje vás k aktívnemu zapojeniu. Či už v rámci vzdelávacích aktivít o fungovaní Fairtrade, alebo aktivít smerujúcich k zvyšovaniu všeobecného povedomia o globálnych súvislostiach.

Prehľad podpory je k stiahnutiu online tu a v sekcii Naše materiály.

Ak by ste mali záujem o tlačenú verziu, radi vám ju pošleme. Stačí napísať na lukas.bulko@fairtrade.sk.

150 72 Využite nový prehľad podpory 2023-03-15