Ženy sa učia prevziať zodpovedajúcu rolu v práci aj doma

Viac než polovicu pracovníkov, ktorí pôsobia na kvetinových farmách s certifikáciou Fairtrade, tvoria ženy. O tom, akú rolu hrá Fairtrade v zlepšovaní pracovnej a spoločenskej pozície žien, sme hovorili so Susan Limisiovou, koordinátorkou Fairtrade pre problematiku genderu.

Na aké všeobecné problémy ženy v krajinách Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky najčastejšie narážajú?

Podľa Svetovej poľnohospodárskej organizácie tvoria ženy 43 percent pracovnej sily v poľnohospodárstve. Majú však v porovnaní s mužmi omnoho menší prístup k vlastníctvu pôdy, k informáciám, k pôžičkám alebo k odbornému vzdelávaniu a nedarí sa im presadzovať sa do vedúcich, riadiacich rolí. Aj preto sa Fairtrade rozhodol sústavne pracovať s pestovateľskými komunitami a usilovať o genderovú rovnoprávnosť.

Ako by ste zhrnuli prínos Fairtrade konkrétne pre ženy, ktoré pracujú na kvetinových farmách?

Fairtradové kvetinové farmy sú pre mnoho vidieckych žien v podstate záchranným lanom – zaisťujú im zárobok, umožňujú lepší život ich rodinám, prispievajú k zvyšovaniu ich nezávislosti. Napríklad podľa štúdie, ktorá v roku 2021 vznikla na ekvádorských fairtradových kvetinových farmách, majú ženy z týchto fariem väčšie slovo, pokiaľ ide o rozhodovanie o rodinných financiách. Tretina z nich o rodinných financiách spolurozhoduje, 38 percent dokonca rodinné financie priamo spravuje.

Akými konkrétnymi aktivitami to Fairtrade dosahuje?

Spolupracujeme s družstvami a farmami na celom rade aktivít, ktoré majú k rovnosti pohlavia prispieť. Jedným z nich je napríklad program nazvaný Woman´s School of Leadership, ktorý organizuje Fairtrade Africa a ktorého cieľom je rozvíjať manažérske a podnikateľské zručnosti žien. V Pobreží slonoviny, kde s týmto programom začali, ho len za rok 2019 absolvovalo 34-tisíc pestovateliek. Nedávno sme ho pilotne vyskúšali aj na kvetinových farmách v Etiópii a teraz ho pripravujeme pre kenské pestovateľky kvetín.

Aj vďaka tomuto programu sa v celom dodávateľskom reťazci dostáva do vedúcich pozícií viac žien. Môžem uviesť konkrétny príklad: Addis Petrosová až do roku 2019 na kvetinovej farme Sher v Etiópii zbierala kvetiny v skleníkoch, po absolvovaní programu teraz pracuje ako účtovníčka na obecnom úrade vo svojom rodnom meste a navyše sa úspešne pustila do chovu a predaja hydiny.

Uviedli ste pozitívny príklad konkrétnej ženy, keby ste však mali všeobecne povedať, čo považujete v oblasti genderu za najväčší úspech Fairtrade, čo by to bolo?

Najskôr výbory pre gender. Iniciujeme na kvetinových farmách zakladanie týchto výborov a školíme ich členov a členky. Výbory pre gender pomáhajú riešiť základné genderové problémy, napríklad genderovo podmienené násilie medzi zamestnancami. Navyše slúžia aj ako platforma pre vzdelanie a osvetu v otázkach genderu a rovnosti pohlavia a v diskusii o týchto témach môžu byť dobrým prostredníkom medzi zamestnancami a vedením fariem.

Za ďalší významný konkrétny úspech považujem to, že mnoho družstiev a fariem predlžuje dĺžku materskej dovolenky a vytvára podmienky pre pracujúce matky, napríklad jasle či škôlky priamo na pracoviskách tak, aby sa matky mohli starať o svoje deti a pritom neprišli o možnosť zárobku.

Pracovnice a pracovníci kvetinovej farmy Longonot v Keni

Viac o Fairtrade z pohľadu pestovateľov fairtradových kvetín sa dočítate aj v Kvetinových novinách. 

Viac o produkcii kvetín v Afrike a Latinskej Amerike a problémy pri ich pestovaní a aký je prínos Fairtrade sa dočítate tu.

150 69 Ženy sa učia prevziať zodpovedajúcu rolu v práci aj doma 2023-03-03