Zmena vo vedení Fairtrade International: Sandra Uwera nová výkonná riaditeľka

Fairtrade International oznamuje menovanie novej výkonnej riaditeľky Sandry Uwery. Pani Uwera nastupuje do funkcie po odchode Dr. Nyagoy Nyong’o, ktorá pôsobila viac ako rok ako poverená výkonná riaditeľka do 31. marca 2022.

Som potešená a poctená, že môžem viesť Fairtrade pri riešení najväčších výziev našej doby, od klimatickej zmeny, chudoby až po rovnosť žien a mužov,uviedla pani Uwera.

Pre mnoho ľudí na celom svete znamená Fairtrade spravodlivejšiu budúcnosť pre pestovateľov, udržateľnejšiu budúcnosť pre našu planétu a lepšiu budúcnosť pre spotrebiteľov, ktorí sú odhodlaní niečo zmeniť, pokračovala. To je vízia Fairtrade, ktorú sa teším rozvíjať spolu s miliónmi fairtradových obchodníkov, ktorí podporujú naše poslanie.

Pani Uwera prichádza do Fairtrade s bohatými skúsenosťami z východnej a južnej Afriky. Naposledy pôsobila ako generálna riaditeľka Obchodnej rady COMESA (CBC), poprednej obchodnej členskej organizácie v Afrike a inštitúcie súkromného sektora Spoločného trhu pre východnú a južnú Afriku (COMESA), ktorá zastupuje 34 obchodných odvetví v 21 krajinách.

V rámci svojho pôsobenia v CBC a COMESA viedla projekty a programy zamerané na udržateľné riešenia pre malé a stredné podniky, presadzovanie záujmov, budovanie technických kapacít, konkurencieschopnosť priemyslu a prístup na trh, digitálne finančné začlenenie a programy zamerané na posilnenie postavenia žien a mládeže.

„Sandra stojí v čele Fairtrade v dôležitom okamihu histórie našej organizácie,“ uviedla Lynette Thorstensenová, predsedníčka správnej rady Fairtrade. „Vďaka jej výnimočnému talentu a vízii očakávame, že Sandra pod svojím vedením nadviaže na našu globálnu stratégiu, zdokonalí naše strategické smerovanie a prehĺbi náš vplyv po celom svete. Obzvlášť nás tiež teší, že pochádza z dôležitého fairtradového poľnohospodárskeho regiónu a bude pracovať z kancelárií Fairtrade Africa v kenskom Nairobi.“   Pani Uwera je rwandskou občiankou. Vyrástla v Keni a vo Rwande, hovorí po francúzsky a plynulo anglicky. Je držiteľkou magisterského titulu v odbore strategického plánovania, bakalárskeho titulu v odbore podnikovej komunikácie a absolvovala pokročilé odborné vzdelávanie v oblasti medzinárodnej obchodnej politiky a práva, digitálnej inklúzie a vedenia pre udržateľnosť podnikania. Je štipendistkou Eisenhowerovej nadácie a zasadá v rôznych správnych radách v Afrike aj na medzinárodnej úrovni.

150 90 Zmena vo vedení Fairtrade International: Sandra Uwera nová výkonná riaditeľka 2022-05-06