Zmena vo vedení Fairtrade International

V čase, keď implementuje Fairtrade International novú globálnu stratégiu, prichádzajú do jej vedenia 3 nové tváre. Lynette Thorstensen, ktorá sa v decembri stala predsedníčkou predstavenstva Fairtrade International, Nyagoy Nyong’o, ktorá od konca januára pôsobí ako poverená výkonná riaditeľka systému Fairtrade, a Melissa Duncan, ktorá od 8. februára pôsobí ako poverená výkonná riaditeľka Fairtrade International.

Nyagoy Nyong’o, nová poverená výkonná riaditeľka systému Fairtrade, už v rokoch 2013 až 2020 pôsobila ako výkonná riaditeľka pre Fairtrade Afrika a predtým ako audítorka FLOCERT. Nyagoy žije v kenskom Nairobi. Jej hlavnými prioritami bude úspešne prepojiť členov pri implementácii novej globálnej stratégie a podporiť predstavenstvo pri výbere nového globálneho výkonného riaditeľa.

Melissa Duncan, novopoverená výkonná riaditeľka Fairtrade International (FI), tiež nie je vo Fairtrade nováčikom, od roku 2015 pôsobila v jej predstavenstve a predtým pôsobila ako podpredsedníčka predstavenstva Fairtrade Foundation vo Veľkej Británii. Z predstavenstva FI Melissa na konci januára odstúpila, aby sa mohla ujať svojej novej pozície. Bude stáť pri kormidle hlavnej kancelárie v Bonne a zameria sa na poskytovanie služieb a podporu celého systému Fairtrade.

Lynette Thorstensen je nezávislou členkou predstavenstva od októbra 2020 a od decembra jej predsedníčkou. Venuje svoju kariéru problematike sociálnej a environmentálnej spravodlivosti a na vyšších výkonných pozíciách v oblasti medzinárodného udržateľného rozvoja pôsobí už vyše 30 rokov. „Práca organizácie Fairtrade je potrebná viac ako inokedy. S ohľadom na dopady pandémie COVID-19 – spolu s rýchlo rastúcimi dopadmi zmeny klímy – je ochrana dôstojných príjmov pestovateľov na celom svete zásadným poslaním,“ uviedla Lynette Thorstensen po svojom zvolení.

Viac o Nyagoy a Melisse a o ich rolách si môžete prečítať tu a o Lynette tu.

150 69 Zmena vo vedení Fairtrade International 2021-03-17