Aká je budúcnosť kávy? Jedine s dostatočným dôstojným príjmom pre jej pestovateľov

I keď objem celosvetového obchodu s kávou presahuje každoročne 200 miliárd dolárov, mnoho pestovateľov kávy žije v chudobe. Nová referenčná cena za kávu z Hondurasu predstavuje snahu organizácie Fairtrade prispieť k vzniku takého globálneho obchodu s kávou, ktorý pestovateľom umožní dôstojné živobytie a udržateľnejší spôsob obchodovania.

Všetka diskusia o budúcnosti najobľúbenejšieho nápoja na svete by mala vychádzať zo základného predpokladu: pestovatelia kávy si musia zarobiť dôstojný príjem. Ten zahŕňa to, že si domácnosť môže dovoliť dôstojné bývanie, potraviny, vzdelanie detí, zdravotnú starostlivosť a ďalšie základné veci.

V rámci úzkej spolupráce s pestovateľmi a ďalšími národnými odborníkmi na kávu Fairtrade International teraz zaviedol referenčnú cenu zahŕňajúcu dôstojný príjem pre bio kávu arabica z Hondurasu. Je to štvrtá takáto fairtradová cena od roku 2021 a pridáva sa k ďalším druhom kávy z Kolumbie, Indonézie a Ugandy.

V Hondurase pracujú pestovatelia na kávových farmách tvrdo už po mnoho generácií. V posledných rokoch sa však zhoršili ich podmienky. Stagnujúce ceny na globálnom trhu dosiahli v roku 2019 najnižšiu úroveň, keď bolo pestovateľom vyplácaných menej než 90 centov za libru plodiny. Nástup globálnej pandémie dopadol na celé komunity. Hurikány Eta a Iota v roku 2020 spôsobili ďalšie škody na pôde aj úrode. Pestovatelia naďalej bojujú aj s pokračujúcim vplyvom klimatických zmien – napríklad suchá a neúrody boli príčinou migračnej vlny z Hondurasu v roku 2018. Úrodu navyše naďalej ohrozuje choroba „la roya“ spôsobujúca hrdzu listov.

Je preto dôležité, aby si pestovatelia tvoriaci základ kávového priemyslu v hodnote 200 miliónov dolárov mohli dovoliť aspoň dôstojný životný štandard. Navyše platí, že ekonomická a environmentálna udržateľnosť idú ruka v ruke. Bez pôdy, vody a vhodných poveternostných podmienok nemôžu farmári kávu pestovať. A bez vyššie opísaného dôstojného príjmu sa dostávajú do začarovaného kruhu, v ktorom nie sú schopní zvládnuť financovanie nevyhnutného prispôsobenia sa klimatickým zmenám a ochraňovať rozmanité ekosystémy. Keď však budú zarábať dostatok prostriedkov, budú môcť investovať do svojich fariem, pestovať plodiny efektívnejšie, mať rôzne zdroje príjmov a pracovať na udržateľnej budúcnosti.

„Pre súčasnosť aj budúcnosť pestovateľov kávy je celkom zrejmá jedna vec: stabilná a dostatočne vysoká cena je predpokladom pre udržateľné zlepšenie ich živobytia. Preto sme stanovili novú referenčnú cenu pre kávu z Hondurasu, ktorá má byť vodidlom pre toto odvetvie a spoluvytvárať jeho budúcnosť,“ uvádza Carla Veldhuyzen van Zanten, poradkyňa Fairtrade International.

Aktuálne sú tieto fairtradové referenčné ceny dobrovoľné a platia ich spoločnosti, ktoré sa usilujú o zvýšenie udržateľnosti v rámci svojich dodávateľských reťazcov. Minimálna fairtradová cena a fairtradový príplatok zostávajú povinné a poskytujú záchrannú sieť, ktorá mnohým pestovateľom v posledných rokoch pomohla udržať sa ekonomicky nad vodou.

Honduras: najnovšia káva s fairtradovou referenčnou cenou

Referenčná cena pre dôstojný príjem bola pre Honduras stanovená na 94 honduraských lempir (v prepočte 3,89 amerického dolára) za kilogram sušených kávových zŕn priamo od pestovateľa.

Táto cena vychádza zo základnej analýzy organizácie Fairtrade international založenej na údajoch od približne 300 pestovateľov z ôsmich družstiev. U tých sa ceny v sezóne 2021/2022 pohybovali od 80 do 110 honduraských lempir za kilogram. Tieto ceny boli však mimoriadne vysoké a farmári sa na ne nemohli spoliehať pri rozhodovaní o budúcich investíciách.

150 87 Aká je budúcnosť kávy? Jedine s dostatočným dôstojným príjmom pre jej pestovateľov 2023-03-03