Svetový deň boja proti detskej práci: Chudoba núti novo viac než 160 miliónov detí pracovať namiesto toho, aby chodili do školy

Bratislava 11. júna – 12. jún si z iniciatívy OSN a ILO (Medzinárodná organizácia práce) pripomíname ako Svetový deň boja proti detskej práci. Po celom svete, prevažne však v krajinách Afriky a Ázie, je podľa najnovších údajov ILO 160 miliónov detí, ktoré sú nútené pracovať. Prvýkrát za posledných 20 rokov sa na svete tak zvýšil počet pracujúcich detí, ktorých bolo v roku 2020 o 8,4 milióna viac ako o štyri roky skôr. Nejde pritom napríklad o výpomoc rodine, ktorá je běžná aj u nás (child work), ale o sústavnú zárobkovú prácu (child labour), ktorá deťom často bráni v dosiahnutí aspoň základného vzdelania. Napriek alarmujúcim štatistikám je celkový trend pozitívny.

Medzinárodné spoločenstvo vyhlásilo tento rok za Medzinárodný rok pre odstránenie detskej práce, podľa najnovších údajov  ILO detskou prácou však stále trpí 160 miliónov detí. Takmer v 70% prípadov ide o deti pracujúce v poľnohospodárstve, 20% predstavuje práca v službách a 10% v priemysle.  „Je potrebné zdôrazniť, že detská práca je výsledkom systémových nerovností, najmä tzv. endemickej, teda zakorenenej chudoby, a nespravodlivých obchodných podmienok. Kým zraniteľné rodiny nebudú schopné dosiahnuť dôstojný príjem, bude skoncovanie s detskou prácou náročné. Lepšie príjmy, kvalitná školská dochádzka, riešenie diskriminácie, vykorisťovania a zneužívania, povedomie o právach dieťaťa, právne zásahy a sociálne zmeny – to všetko sú nevyhnutné faktory v boji proti detskej práci,“ zdôraznila túto stredu na tlačovej konferencii Fairtrade Česko a Slovensko Nyagoy Nyong´o, výkonná riaditeľka Fairtrade International.

 „Obávame sa, že v dôsledku pandémie a ekonomických problémov sa situácia pestovateľov na globálnom Juhu môže zhoršovať a počet pracujúcich detí tak môže ešte ďalej rásť, “hovorí Hana Malíková, riaditeľka Fairtrade Česko a Slovensko a dopĺňa: „Fairtrade na riešení týchto problémoch pracuje. Podporujeme školy, posilňujeme pozície žien v komunitách pestovateľov, sústavne pracujeme na odstráneniu diskriminácie. Pokiaľ ide o boj proti chudobe, navrhujeme a realizujeme projekty, ktoré vedú k zvýšeniu príjmov pre pestovateľov – okrem nástrojov, ako sú minimálna zaručená výkupná cena a fairtradový príplatok, sa usilujeme tiež o zavedenie dôstojného príjmu, pod ktorý by príjem domácnosti pestovateľov nemal klesnúť. A spolupracujeme s vládami a nadnárodnými firmami, aby sme posilnili hlasy pestovateľov vrátane tých najzraniteľnejších: pracujúcich žien a mladých ľudí.“

Študentka počas hodiny na rímskokatolíckej škole San Narciso, Corozal, Belize..

Fairtrade prispel ku koncu detskej práce v Belize

Jedným z konkrétnych príkladov je Asociácia pestovateľov cukrovej trstiny v Belize (BSCFA), ktorá dosiahla v boji proti detskej práci obrovský pokrok, ich práca dokonca viedla k zmenám na celoštátnej úrovni. S podporou organizácie Fairtrade International a jej siete výrobcov v Latinskej Amerike a Karibiku (CLAC) viedlo a financovalo združenie BSCFA ambiciózny program, ktorého cieľom bolo nájsť deti, ktoré vykonávali neprijateľnú prácu, a zabrániť detskej práci v belizskom cukrovarníckom priemysle. Ministerstvo práce Belize v reakcii na to oznámilo založenie Národného výboru pre detskú prácu, čo bol dôležitý krok k bezpečnému odhaľovaniu prípadov detskej práce v krajine a k jej náprave, a to nielen pri pestovaní trstiny. I keď Belize dosiaľ nedefinovalo, aký druh práce je možné vykonávať v minimálnom legálnom veku pre výkon práce (14 rokov), a schválený zoznam nebezpečných foriem detskej práce dosiaľ nebol dokončený, predstavujú tieto nové orgány nádej, že krajina sa bude snažiť identifikovať a napravovať prípady detskej práce na celoštátnej úrovni.

150 58 Svetový deň boja proti detskej práci: Chudoba núti novo viac než 160 miliónov detí pracovať namiesto toho, aby chodili do školy 2021-06-11