Fairtradový štandard pre kávu obsahuje po novom rozsiahlejšiu prevenciu odlesňovania

V snahe zabrániť zhoršovaniu životného prostredia aktualizovala Fairtrade International štandard pre kávu. Ten teraz vyžaduje, aby certifikovaní pestovatelia a obchodníci vynakladali viac úsilia na prevenciu, monitoring a zmierňovanie odlesňovania.   

Aktualizovaný štandard v niektorých prípadoch dokonca prekračuje povinnosti stanovené v nariadení EÚ o odlesňovaní (EUDR), ktoré vstúpilo do platnosti v júni 2023. Nový štandard pre kávu tak predovšetkým stanovuje ako najneskorší termín pre ukončenie odlesňovania 1. január 2014, čo znamená, že po tomto dátume by žiadna káva nemala vyrásť na pôde, kde sa predtým nachádzali lesy. Štandard tiež vyžaduje, aby mali všetky farmy zaznamenané geolokačné body a hospodárstva väčšie než 4 hektáre musia mať polygónové mapy.

Juan Pablo Solís, poradca Fairtrade pre klímu a životné prostredie, zdôraznil: „Nemožno popierať, že žijeme v období klimatickej krízy. Z pohľadu pestovateľov znamená frekvencia a závažnosť premeny klímy vysoké ohrozenie ľudí aj životného prostredia a ohrozenie ich živobytia. Nie je tajomstvom, že klimatická zmena priamo vplýva na budúcnosť drobných pestovateľov, a preto je nevyhnutné zmeniť náš globálny potravinový systém.“

Štandard od kávových družstiev vyžaduje vytvorenie plánov prevencie, zmierňovania vplyvov a družstvá tiež musia vykonávať monitoring odlesňovania. Ten im uľahčí satelitnú platformu. Organizácia Fairtrade International preto uzavrela partnerstvo so spoločnosťou Satelligence a toto partnerstvo poskytne pestovateľským organizáciám prístup k dátam a umožní im konať na základe identifikovaných rizík.

Zberači kávy v Kolumbii

Vďaka aktualizácii štandardu pre kávu bude mať 600 kávových fairtradových družstiev k dispozícii odborné nástroje na splnenie nariadenia EUDR, ktoré je súčasťou Green Dealu pre Európu. Dohromady tieto družstvá zastupujú 870 000 pestovateľov fairtradovej kávy a obrábajú 1,1 milióna hektárov pôdy.

EUDR stanovuje ako najneskorší termín 31. december 2020, no podľa Fairtrade je najneskorší 1. január 2014. Štandardy Fairtrade navyše na rozdiel od EUDR vyžadujú nielen monitorovanie a vyhodnocovanie rizík, ale tiež plán na monitorovanie a manažment biodiverzity.

Nový štandard vstúpi do platnosti v roku 2026, čo pestovateľom a obchodníkom poskytuje prechodné obdobie, počas ktorého môžu prispôsobiť svoje postupy a zaistiť ich dodržiavanie.

Revíziu štandardov Fairtrade a ich pravidelnú aktualizáciu riadi odbor Fairtrade International pre štandardy a ceny a zúčastňujú sa na ňom aj kľúčoví účastníci systému Fairtrade. K nim patria okrem iného pestovatelia a pracovníci na ich farmách.

150 64 Fairtradový štandard pre kávu obsahuje po novom rozsiahlejšiu prevenciu odlesňovania 2024-02-26