Vyhlasujeme výzvu na podporu šírenia povedomia o fair trade v regiónoch

Fairtrade Česko a Slovensko vyhlasuje výzvu na projekty, ktoré sa týkajú šírenia povedomia o fair trade v regiónoch a je určená nevládnym neziskovým organizáciám a vzdelávacím inštitúciám v Českej republike a na Slovensku. 

Výzvu vyhlasujeme tretíkrát. Predošlé boli určené čisto členom a pozorovateľom Fairtrade Česko a  Slovensko, tohto roku ju prvýkrát otvárame aj pre ďalšie neziskové organizácie a vzdelávacie inštitúcie. Zmyslom tejto výzvy je podporiť aktivity smerujúce k šíreniu myšlienok spravodlivého obchodu a zvyšovania povedomia v českých a slovenských regiónoch, “ opisuje Hana Malíková, riaditeľka Fairtrade Česko a Slovensko.

V predchádzajúcej výzve uspela napríklad vsetínska Líska. „Prostriedky sme v Líske využili na aktivity programu pre žiakov a študentov vsetínskych aj okolitých základných a stredných škôl, ktorý sme nazvali Klub ambasádorov Fairtrade, a to konkrétne na stretávanie sa, delenie sa o skúsenosti, plánovanie a prípravu akcií, napr. Vsetín proti chudobe, Výstava na stromoch a besedy pre seniorov,“ opisuje Iva Koutná, projektová manažérka LÍSKA, z.s. 

„Spolupracovať chceme predovšetkým s organizáciami, ktoré prinášajú inovatívne metódy a nové aktivity v podpore Fairtrade a zároveň smerujú k naplňovaniu poslania a korešpondujú so stratégiou Fairtrade Česko a Slovensko,“  opisuje finančný riaditeľ Tom Bílý a doplňuje:  „Hodnotiaca komisia bude posudzovať relevanciu a inovatívnosť projektu, vykonateľnosť, nákladovú efektivitu, kofinancovanie akcie, očakávaný dopad na cieľovú skupinu, súlad so súčasnou stratégiou Fairtrade Česko a Slovensko a či je žiadateľ členom, alebo pozorovateľom Fairtrade ČS.“ 

Posledné kritérium bude mať však nízku váhu a na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov nie je určujúce. Termín zasielania návrhov je do 31. 10. 2021 a v rámci výzvy je možné žiadať o 30 000,–  až 80 000,– Kč.

Viac tu.

150 100 Vyhlasujeme výzvu na podporu šírenia povedomia o fair trade v regiónoch 2021-10-06